• خانه
  • کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی اموال جهت تقسیم ارث

کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی اموال جهت تقسیم ارث

در موضوع قوانین مالیات مستقیم بر ارث ، براساس نظر کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی اموال جهت تقسیم ارث،  هرگاه فردی از دنیا برود و از وی مالی به جا بماند کسانی که ارث می برند به مدت ۶ ماه وقت دارند که به امور مالیاتی محل زندگی رجوع کنند و هم اموال و هم بدهی های فرد را گزارش دهند و برای متوفی پرونده ای تشکیل کنند و به وراث گواهینامه تسلیم اظهارنامه مالیات داده می شود که یکی موارد لازم وضروری برای گرفتن گواهی انحصار وراثت از شورای حل اختلاف است. ب گفته کارشناس رسمی دادگستری پس از تکمیل پرونده کلیه اموال متوفی قیمت گذاری می گردد و بدهی آن کسر می گردد و بقیه اموال بین وراث تقسیم می شوند.

 

کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی اموال جهت تقسیم ارث

 

طبقه بندی وراث

وراث براساس ماده ۱۸به ۳ دسته تقسیم بندی می گردنند:

  • در طبقه بندی اول که شامل فامیل های درجه اول شامل پدر ، مادر ،زن ،شوهر ،اولادواولاده اولاد.
  • طبقه دو شامل جد ، خواهر ، برادر و اولاد آنها .
  • طبقه بندی سوم شامل عمو ،عمه ،دایی ،خاله واولاد آن ها است.
  • لازم به ذکر می باشد که برای شرکت در ارث از طبقه اول شروع می شود و اگرحتی یک نفر از طبقه اول زنده باشد ،طبقه های دیگر از ارث بردن محروم می گردند.

وجود یک کارشناس تقسیم ارث و با تجربه کافی در این زمینه، در این مراحل انحصار ورثه باعث می شود تا روند بررسی انحصار ورثه مدت زمان کمتری را به خود اختصاص نماید. تقسیم ارث با حضور کارشناس دادگاه دلیلی است تا وراث بعد از تقسیم ارث حق اعتراضی نباشد.

انواع مالیات برارث ازنظر کارشناس رسمی دادگستری امورمالیاتی

مالیات برارث شامل دونوع مالیات می باشد مالیات برترکه ومالیات به ملنای خاص.
مالیات برترکه شامل تمام دارایی میباشد ،که از متوفی باقی بماندخواه به ارث برسد خواه نرسد امامالیات برارث به معنای خاص زمانی میباشد که وراث ارث خود رادریافت کنند و آن وقت هرکدام از آنهامطابق باورثه ای که دریافت کردندمالیات خودراپرداخت نمایند.

از نظر کارشناس رسمی امورمالیاتی تمام کسانی که ازفردی، مالی رابه ارث می برندموظفندکه مالیات آن را پرداخت نمایند واگربانکی بدون اینکه ورثه گواهی مالیات برارث راارائه بدهد دارایی ورثه را به نامش بزند متخلف است و موظف میگردد که جریمه ای دوبرابر مالیات پرداخت نماید .نرخ مالیات برارث طبقه دوم دوبرابر، وطبقه سوم چهاربرابر طبقه اول است.

 

کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی اموال جهت تقسیم ارث

 

اموالی که مالیات بر ارث آن تعلق می گیرد

طبق ماده ۱۹ کلیه اموالی که در ایران یا خارج از ایران باشد،طلب هایی از متوفی که پرداخت شود،حقوق متوفی ضمنا اگر وراث طبقه  اول برای انجام هزینه های کفن و دفن نیاز به برداشتن پول از بانک باشد؛بانک بعد از دریافت مدارک لازم از وراث حداکثر می توانند تا مبلغ ۱۰میلیون ریال به حساب مالیات پرداخت کند

اموالی که شامل مالیات بر ارث نمی شود

بر اساس نظر کارشناس امورمالیاتی اموالی که مربوط به بازنشستگی متوفی، ۸۰ درصد اوراق شرکت و سپرده های متوفی،بازخرید ،مرخصی استحقاقی استفاده نشده ،خسارت فوت ،مزایای پایان خدمت ،دیه،۵۰ درصد ارزش سهام متوفی ،بیمه عمر ،۴۰ درصد ارزش سهام،۴۰ درصد ارزش خالص دارایی متوفی شامل مالیات نمی گردد.

حقوقی که بعد از مرگ متوفی باید از جانب وراث پرداخت شود

  1. پول طلبکاران
  2. هزینه های ضروری مورد وصیت
  3. هزینه کفن و دفن

وظایف کارشناس تقسیم ارث

کارشناس تقسیم ارث باید به موارد قانونی ارث مسلط باشد همچنین باید بهای اموال مورد نظر را مشخص کند تا ببینند آیا قابل تقسیم شدن هست یا نه. بهای اموال را به قیمت روز باید در نظر گرفت و در تقسیم رعایت عدالت را داشته و براساس موازین قانونی و اسلامی عمل کند.

 

کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی اموال جهت تقسیم ارث

 

تقسیم اموال متوفی توسط کارشناس تقسیم ارث باید به صورتی باشد که سهم هر ورثه به طور مشخص تعیین شود و اگر در مواردی تقسیم ضرری به اموال وارد شود آن را به یکی از وراث با تفاهم دیگر وراث تخصیص یابد و قیمت آن از سهم دیگر اموال او کسر کند. هر گاه در جلسه تقسیم ارث یکی از وراث غایب باشد کارشناس تقسیم ارث باید امین وی باشد و سهم غایب را لحاظ کند و سپس امر تقسیم را انجام گردد .

بعد از تقسیم اموال وارث با حضور کارشناس تقسیم بعد از آنکه امر تقسیم انجام شد و سهم هر یک مشخص شد و تکلیف بدهی متوفی نیز مشخص گردید صورت جلسه باید توسط کارشناس تحریر و به امضای وی و وراث برسد تا محاکم قضایی ضبط و ثبت شود. هر وارث بعد از امر تقسیم ارث مالک سهم خود است و پس از پرداخت مالیات بر ارث از سهم خود حق انتقال به وی وجود دارد و نسبت سهم دیگر وراث حق تجاوز ندارد.

این مجموعه با همکاری تعدادی از وکلای دادگستری و کارشناسان رسمی دادگستری مهندسین و وکلا با تحصیلات دانشگاهی فوق لیسانس و دکتری و اساتید دانشگاه ها در رشته های حقوقی و راه و ساختمان و مهندسی آماده انجام امور وکالت و کارشناسی بصورت تخصصی در سطح کشور می باشد.