• خانه
  • کارشناس رسمی دادگستری هواپيما و تجهیزات

کارشناس رسمی دادگستری هواپيما و تجهیزات

کارشناس رسمی دادگستری هواپيما و تجهیزات

کارشناس رسمی دادگستری هواپيما و تجهیزات
کارشناس رسمی دادگستری هواپيما و تجهیزات


 موارد ذیل توسط کارشناس رسمی دادگستری با صلاحیت مرتبط بررسی و رسیدگی میگردد :

  • کارشناس رسمی دادگستری سيستم هاي آلات دقيق هواپيما
  • کارشناس ارزیابی تجهیزات و متعلقات هواپیما
  • بررسي سوانح هوايي هواشناسي و سيستم هاي آلات دقيق هواپيما
  • ارزيابي و تعيين خسارت انواع هواپيما و بالگرد و تجهيزات زميني مربوط
  • کارشناسی و رسيدگي به قراردادهاي مربوط به خريد و اجاره و تعمير و نگهداري هواپيما
  • رسيدگي و ارزيابي دانش فني و تكنولوژي توليد وسايل پرنده هوائي و فضائي
  • تشخيص قابليت پروازي وسايل پرنده
  • رسيدگي به امورحمل و نقل هاي خاص بوسيله هواپيما
  • رسيدگي به قراردادهاي خريد و اجاره و تعمير و نگهداري هواپيما ، بالگرد

ارائه گزارش کارشناس رسمی دادگستری جهت :

1) شرکت های هواپیمایی
2) مراکز تعمیرات اساسی هواپیما
3) طراحی و ساخت هواپیما
4) کارگاههای مراکز آموزشی
5) مراکزتولید قطعات هواپیماکارشناس رسمی دادگستری هواپيما و تجهیزات

www.karshenas-rasmi.com