• خانه
  • کارشناس رسمی دادگستری

کارشناس رسمی دادگستری

کارشناس رسمی دادگستری

کارشناس رسمی دادگستری
کارشناس رسمی دادگستری

با افزایش تراکم در عرصه های محدود و در نواحی پرتراکم شهری ، تعداد طبقات زیرزمین و عمق گودبرداری افزایش خواهد یافت. لذا جهت طراحی پایداری جداره های گودبرداری می بایست این اطمینان وجود داشته باشد که یک ضریب ایمنی کافی برای مدت زمان عمر سازه های پایدار کننده وجود دارد . روش مناسب گودبرداری با توجه به شرایط و جنس خاک ، سطح آب زیرزمینی ، عمق و ابعاد گودبرداری ، موقعیت و نحوه قرارگیری محل گود ، موقعیت و شرایط مجاورین ، لرزه خیزی منطقه ، الزامات قانونی ساختگاه ، اصل تامین ایمنی کامل مجاورین و بخصوص انسان ها، هزینه های پایدارسازی ، هزینه های ناشی از گسیختگی و یا تغییر شکل جداره های گودبرداری و مشکلات و محدودیت های اجرایی انتخاب می گردد . روش میخ کوبی دارای مزیت های نسبی قابل توجهی می باشد. این روش از نظر سرعت اجرا ، هزینه قابل قبول، انطباق سریع و آسان با شرایط سایت های مختلف، عدم نیاز به ماشین آلات سنگین، اجرای سریع و مطمئن عایق رطوبتی و عدم تداخل سازه نگهبان با عملیات اصلی ساختمان از مناسب ترین روش های پایدار سازی جداره گودبرداری می باشد. محدودیت های این روش به دلیل وارد شدن به محدوده مالکیت مجاورین محل گودبرداری، امکان ایجاد تغییر مکان های افقی و عمودی در دیواره های خاک میخ کوبی شده و در زمین مجاور گود و احتمال ترک در ساختمان های مجاور گود می باشد.

کنترل و جلوگیری از جابجایی دیوار محل گود برداری یا تونل و …..

استفاده از روشهای خاص نقشه برداری و روشهای مدرن با لوازم دقیق مهندسی اعم از دوربین هایی با دقت بالا و کالبیره بودن دستگاهها می توان میزان جابجایی را محاسبه نمود.که شامل موارد زیر می باشد:

1.دوربین با دقت بالای 7 ثانیه

2.کالیبره بودن دوربین

3.ایجاد 4 الی 6 پیلار (محل استقرار دوربین) در اطراف گود

4.با استفاده از ابزار دقیق نصب شده بر روی دیوار

5.برنامه مطب که توسط گروه مهندسی نقشه برداری شرکت نوشته شده برای سرشکنی خطا برای حذف عوامل تاثیر گذار برای اجرای مانیتورینگ

6.تجربه چندین ساله در اجرای مانیتورینگ و کابل های کششی استرند و…..

شاید یکی از مواردی که لازم است بارها و بارها به آن اشاره نمایم و به عبارتی تاکید نمایم ، لزوم انجام عملیات پایش – رفتارنگاری یا مانیتورینگ در طول انجام گودبرداری و اجرای تحکیمات میباشد.

در روش سازه خودپایدار نیز، علی رغم اینکه فاکتور ایمنی این طرح بسیار بالاتر از روشهای متداول است ولی این امر باعث نمیشود که از اهمیت مانیتورینگ در پروژه های گودبرداری کاسته شود

نصب پینهای ژئودتیک در روی دیواره های ترانشه و ساختمانهای مجاور جهت کنترل جابجائیهای قائم و افقی و بررسی نرخ رشد جابجائیها در واحد زمان، نصب نشست سنج در روی زمین طبیعی نزدیک به گود یا در فواصل معین از گود برای بررسی نشستهای سطحی، نصب اکستنسومتر جهت بررسی جابجائیهای درونی خاک (لایه های زیرین) و سایر ابزاری که میتوان برای رفتارنگاری استفاده نمود.

عدم توجه به داده های رفتارنگاری و جدی نگرفتن این اطلاعات میتواند موجب بروز فاجعه گردد، همانگونه که جدیداً در برخی از پروژه های بزرگ و مطرح پایتخت شاهد آن بوده ایم و احتمالاً در صورت عدم انجام اقدامات موثر باز هم شاهد فجایعی مشابه در همان پروژه ها یا پروژه های مشابه خواهیم بود…

عملیات مانیتورینگ در طول اجرای پروژه باید جدی گرفته شود و نتایج پایش توسط یک اکیپ متخصص و متبحر در زمینه تفسیر نتایج مورد بررسی قرار گیرد تا به موقع هشدارها (Alerts) و اعلام خطرها (Alarms) به دستگاههای اجرائی و نظارت و طراحی اعلام گردد.