• خانه
 • کارشناس رسمی دادگستری تجهیزات پزشکی

کارشناس رسمی دادگستری تجهیزات پزشکی

کارشناس رسمی دادگستری تجهیزات پزشکی

کارشناس رسمی دادگستری تجهیزات پزشکی

کارشناس رسمی دادگستری تجهیزات پزشکی
کارشناس رسمی دادگستری تجهیزات پزشکی

کارشناس رسمی دادگستری تجهیزات پزشکی 

 • ارزيابي و قيمت گذاري تجهيزات و وسايل پزشکي ، آزمايشگاهي ، دندانپزشکي
 • تطابق مواد مصرفي و تجهيزات پزشکي و آزمايشگاهي و دندانپزشکي با استانداردهاي مربوطه
 • بررسي فني و اقتصادي طرح هاي مهندسي پزشکي و اعضاي مصنوعي بررسي مواد مورد مصرف در قطعات پزشکي (بيو تريال)
 • بررسي مواد قابل کاشت در بدن (ايمپلنت ها و پيش ميکرها و مواد دندانپزشکي و چشم پزشکي و پروتزهاي مفاصل و ارتوپدي قلب و دريچه مصنوعي غشاهاي سوختگي و پوست مصنوعي و رهايش داروها
 • ارزیابی دستگاههاي مترون و استريل کننده و بررسي اتاق تميز(بيومتريال)
 • مسائل مرتبط با مهندسي بافت و سلول درماني (بيومتريال )
 • بررسي تجهيزات پزشکي مورد استفاده معلولين ( مانند ويلچر و اتومبيل مخصوص معلولين) (بيو مکانيک )
 • بررسي سيستم هاي روباتيک درپزشکي(بيومکانيک،بيوالکتريک)
 • بررسي پردازش هاي سيگنالهاي صوتي و تصويري بيولوژيکي و ديجيتالي (بيو الکتريک)
 • بررسي ايمني الکتريکي تجهيزات پزشکي (بيو الکتريک)
 • بررسي و ارزيابي دستگاههاي ليزر (بيوتريال )


 

آخرین مقالات

اشتراک گذاری