• خانه
 • کارشناس رسمی دادگستری تجهیزات پزشکی

کارشناس رسمی دادگستری تجهیزات پزشکی

کارشناس رسمی دادگستری تجهیزات پزشکی

کارشناس رسمی دادگستری تجهیزات پزشکی
کارشناس رسمی دادگستری تجهیزات پزشکی

کارشناس رسمی دادگستری تجهیزات پزشکی 

 • ارزيابي و قيمت گذاري تجهيزات و وسايل پزشکي ، آزمايشگاهي ، دندانپزشکي
 • تطابق مواد مصرفي و تجهيزات پزشکي و آزمايشگاهي و دندانپزشکي با استانداردهاي مربوطه
 • بررسي فني و اقتصادي طرح هاي مهندسي پزشکي و اعضاي مصنوعي بررسي مواد مورد مصرف در قطعات پزشکي (بيو تريال)
 • بررسي مواد قابل کاشت در بدن (ايمپلنت ها و پيش ميکرها و مواد دندانپزشکي و چشم پزشکي و پروتزهاي مفاصل و ارتوپدي قلب و دريچه مصنوعي غشاهاي سوختگي و پوست مصنوعي و رهايش داروها
 • ارزیابی دستگاههاي مترون و استريل کننده و بررسي اتاق تميز(بيومتريال)
 • مسائل مرتبط با مهندسي بافت و سلول درماني (بيومتريال )
 • بررسي تجهيزات پزشکي مورد استفاده معلولين ( مانند ويلچر و اتومبيل مخصوص معلولين) (بيو مکانيک )
 • بررسي سيستم هاي روباتيک درپزشکي(بيومکانيک،بيوالکتريک)
 • بررسي پردازش هاي سيگنالهاي صوتي و تصويري بيولوژيکي و ديجيتالي (بيو الکتريک)
 • بررسي ايمني الکتريکي تجهيزات پزشکي (بيو الکتريک)
 • بررسي و ارزيابي دستگاههاي ليزر (بيوتريال )