• خانه
  • کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی کارخانه

کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی کارخانه

کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی کارخانه

کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی کارخانه
کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی کارخانه

کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی کارخانه 

با توجه داراییهای موجود در کارخانجات از جمله ماشین آلات صنعتی و کارگاهی و میزان ارزش عرصه و اعیان و همچنین عوامل تاثیرگذار در ارزش کارخانه ، جهت تعیین و ارزیابی کارخانه نیاز به کارشناسان رسمی دادگستری در رشته های متفاوت با صلاحیت مرتبط میباشد

کارشناسان مورد نیاز جهت تعیین قیمت کارخانه :

  1. کارشناس رسمی دادگستری امور بازرگانی جهت ارزیابی سهام
  2. کارشناس رسمی دادگستری برق و تاسیسات و ماشین الات جهت ارزیابی ماشین آلات
  3. کارشناس رسمی دادگستری راه و ساختمان و نقشه برداری جهت ارزیابی عرصه و اعیان و سوله
  4. کارشناس رسمی دادگستری حسابرسی و بازرگانی جهت ارزیابی برند
  5. کارشناس رسمی دادگستری حسابداری جهت بررسی اسناد مالی
  6. و کارشناس رسمی دادگستری امور ثبتی

پس از بررسی موارد و عوامل تاثیرگذار در قیمت کارخانه ، گزارشات کارشناسان جمع بندی و تحویل کارشناس رسمی دادگستری رشته امور بازرگانی و حسابرسی خواهد شد که با توجه به گزارشات کارشناسان، ارزش سهام و قیمت کارخانه براورد میشود . 

انجام امور کارشناسی در :

کارشناس رسمی دادگستری  شهرك صنعتي بستک
کارشناس رسمی دادگستری شهرك صنعتي آب باريك
کارشناس رسمی دادگستری شهرك صنعتي آباده
کارشناس رسمی دادگستری شهرك صنعتي آباده طشك
کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی کارخانه شهرك صنعتي آبدانان
کارشناس رسمی دادگستری شهرك صنعتي ابهر 3(افق)
کارشناس رسمی دادگستری شهرك صنعتي ابهر1
کارشناس رسمی دادگستری شهرك صنعتي ابهر2(شريف)
کارشناس رسمی دادگستری شهرك صنعتي آبيك
کارشناس رسمی دادگستری شهرك صنعتي آرادان
کارشناس رسمی دادگستری شهرك صنعتي آراسنج
کارشناس رسمی دادگستری شهرك صنعتي اراك
کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی کارخانه شهرك صنعتي اردبيل 1
کارشناس رسمی دادگستری شهرك صنعتي اردبيل 2
کارشناس رسمی دادگستری شهرك صنعتي اردستان
کارشناس رسمی دادگستری شهرك صنعتي آستانه
کارشناس رسمی دادگستری شهرك صنعتي استهبان
کارشناس رسمی دادگستری شهرك صنعتي اسدآباد
کارشناس رسمی دادگستری شهرك صنعتي اسفراين
کارشناس رسمی دادگستری شهرك صنعتي اسفرجان
کارشناس رسمی دادگستری شهرك صنعتي اسفيدواجان
کارشناس رسمی دادگستری شهرك صنعتي اسلام آباد غرب
کارشناس رسمی دادگستری شهرك صنعتي اشترجان
کارشناس رسمی دادگستری شهرك صنعتي آشتيان
کارشناس رسمی دادگستری شهرك صنعتي اقليد 1
کارشناس رسمی دادگستری شهرك صنعتي آمل(امام زاده عبدالله)
کارشناس رسمی دادگستری شهرك صنعتي آمل(جمشيدآباد)
کارشناس رسمی دادگستری شهرك صنعتي آمل3(بابكان)
کارشناس رسمی دادگستری شهرك صنعتي اميركبيركاشان
کارشناس رسمی دادگستری شهرك صنعتي انگوران
کارشناس رسمی دادگستری شهرك صنعتي اهر
کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی کارخانه
کارشناس رسمی دادگستری شهرك صنعتي اوز
کارشناس رسمی دادگستری شهرك صنعتي ايبك اباد
کارشناس رسمی دادگستری شهرك صنعتي ايلام
کارشناس رسمی دادگستری شهرك صنعتي ايوان
کارشناس رسمی دادگستری شهرك صنعتي ايوانكي
کارشناس رسمی دادگستری شهرك صنعتي بابل(بندپي)
کارشناس رسمی دادگستری شهرك صنعتي بابل(منصوركنده)
کارشناس رسمی دادگستری شهرك صنعتي بابلسر
کارشناس رسمی دادگستری شهرك صنعتي بابلكنار
کارشناس رسمی دادگستری شهرك صنعتي بانه
کارشناس رسمی دادگستری شهرك صنعتي بجستان
کارشناس رسمی دادگستری شهرك صنعتي بجنورد
کارشناس رسمی دادگستری شهرك صنعتي برازجان
کارشناس رسمی دادگستری شهرك صنعتي بزرگ اصفهان
کارشناس رسمی دادگستری شهرك صنعتي بزرگ شيراز (جرسقان)
کارشناس رسمی دادگستری شهرك صنعتي بستان آباد
کارشناس رسمی دادگستری شهرك صنعتي بلده
کارشناس رسمی دادگستری شهرك صنعتي بناب
کارشناس رسمی دادگستری شهرك صنعتي بندر ريگ
کارشناس رسمی دادگستری شهرك صنعتي بندرخمير
کارشناس رسمی دادگستری شهرك صنعتي بندرعباس 1
کارشناس رسمی دادگستری شهرك صنعتي بندرعباس 3(صنايع دريايي)
کارشناس رسمی دادگستری شهرك صنعتي بندرعباس2
کارشناس رسمی دادگستری شهرك صنعتي بندرلنگه
کارشناس رسمی دادگستری شهرك صنعتي بهاران(توسعه چشمه قصابان)
کارشناس رسمی دادگستری شهرك صنعتي بهشهر
کارشناس رسمی دادگستری شهرك صنعتي بوشهر1
کارشناس رسمی دادگستری شهرك صنعتي بوشهر2
کارشناس رسمی دادگستری شهرك صنعتي بوعلي
کارشناس رسمی دادگستری شهرك صنعتي بيجار
کارشناس رسمی دادگستری شهرك صنعتي بيدک
کارشناس رسمی دادگستری شهرك صنعتي بيستون
کارشناس رسمی دادگستری شهرك صنعتي بيلوردي (هريس)
کارشناس رسمی دادگستری شهرك صنعتي بينالود
کارشناس رسمی دادگستری شهرك صنعتي پارس آباد
کارشناس رسمی دادگستری شهرك صنعتي پارسيان
کارشناس رسمی دادگستری شهرك صنعتي پاوه
کارشناس رسمی دادگستری شهرك صنعتي پايتخت
کارشناس رسمی دادگستری شهرك صنعتي پرند
کارشناس رسمی دادگستری شهرك صنعتي پل سفيد
کارشناس رسمی دادگستری شهرك صنعتي پوده
کارشناس رسمی دادگستری شهرك صنعتي پيشوا
کارشناس رسمی دادگستری شهرك صنعتي تايباد
کارشناس رسمی دادگستری شهرك صنعتي تبريز 1 – شهيد رجايي
کارشناس رسمی دادگستری شهرك صنعتي تبريز 2 – شهيد سليمي
کارشناس رسمی دادگستری شهرك صنعتي تبريز 3 – سعيدآباد
کارشناس رسمی دادگستری شهرك صنعتي تبريز 4 – سهند
کارشناس رسمی دادگستری شهرك صنعتي تبريز 5 – س.گ.خارجي
کارشناس رسمی دادگستری شهرك صنعتي تخصصي آب
کارشناس رسمی دادگستری شهرك صنعتي تخصصي سنگ شهر(روي)
کارشناس رسمی دادگستری شهرك صنعتي تربت جام
کارشناس رسمی دادگستری شهرك صنعتي تربت حيدريه 1
کارشناس رسمی دادگستری شهرك صنعتي تربت حيدريه 2
کارشناس رسمی دادگستری شهرك صنعتي تنگ حنا
کارشناس رسمی دادگستری شهرك صنعتي تودشك
کارشناس رسمی دادگستری شهرك صنعتي تويسركان
کارشناس رسمی دادگستری شهرك صنعتي تياب
کارشناس رسمی دادگستری شهرك صنعتي تيران وكرون
کارشناس رسمی دادگستری شهرك صنعتي جاجرم
کارشناس رسمی دادگستری شهرك صنعتي جهرم
کارشناس رسمی دادگستری شهرك صنعتي جويبار
کارشناس رسمی دادگستری شهرك صنعتي جوين
کارشناس رسمی دادگستری شهرك صنعتي جي
کارشناس رسمی دادگستری شهرك صنعتي چالوس(مرزن آباد)
کارشناس رسمی دادگستری شهرك صنعتي چرمشهر
کارشناس رسمی دادگستری شهرك صنعتي چرمشهر قزقان
کارشناس رسمی دادگستری شهرك صنعتي چناران
کارشناس رسمی دادگستری شهرك صنعتي حكيميه
کارشناس رسمی دادگستری شهرك صنعتي حيدريه
کارشناس رسمی دادگستری شهرك صنعتي خدابنده
کارشناس رسمی دادگستری شهرك صنعتي خرم بيد
کارشناس رسمی دادگستری شهرك صنعتي خرمدره
کارشناس رسمی دادگستری شهرك صنعتي خرمدشت
کارشناس رسمی دادگستری شهرك صنعتي خلخال
کارشناس رسمی دادگستری شهرك صنعتي خليج فارس
کارشناس رسمی دادگستری شهرك صنعتي خمين
کارشناس رسمی دادگستری شهرك صنعتي خميني شهر
کارشناس رسمی دادگستری شهرك صنعتي خوارزمي
کارشناس رسمی دادگستری شهرك صنعتي خوانسار
کارشناس رسمی دادگستری شهرك صنعتي خورموج
کارشناس رسمی دادگستری شهرك صنعتي خيام (نيشابور)
کارشناس رسمی دادگستری شهرك صنعتي خير آباد
کارشناس رسمی دادگستری شهرك صنعتي داراب
کارشناس رسمی دادگستری شهرك صنعتي دامغان
کارشناس رسمی دادگستری شهرك صنعتي درگز
کارشناس رسمی دادگستری شهرك صنعتي دره شهر
کارشناس رسمی دادگستری شهرك صنعتي دريمه
کارشناس رسمی دادگستری شهرك صنعتي دلوار
کارشناس رسمی دادگستری شهرك صنعتي دليجان
کارشناس رسمی دادگستری شهرك صنعتي دهاقان
کارشناس رسمی دادگستری شهرك صنعتي دهدشت
کارشناس رسمی دادگستری شهرك صنعتي دهق
کارشناس رسمی دادگستری شهرك صنعتي دهلران
کارشناس رسمی دادگستری شهرك صنعتي دودانگه
کارشناس رسمی دادگستری شهرك صنعتي دير
کارشناس رسمی دادگستری شهرك صنعتي ديلم
کارشناس رسمی دادگستری شهرك صنعتي رامشه
کارشناس رسمی دادگستری شهرك صنعتي راوندكاشان
کارشناس رسمی دادگستری شهرك صنعتي رزن
کارشناس رسمی دادگستری شهرك صنعتي رنگسازان
کارشناس رسمی دادگستری شهرك صنعتي روانسر
کارشناس رسمی دادگستری شهرك صنعتي رودان
کارشناس رسمی دادگستری شهرك صنعتي زاويه
کارشناس رسمی دادگستری شهرك صنعتي زنجان 2(نوآوران)
کارشناس رسمی دادگستری شهرك صنعتي زنجان يك (اشراق)
کارشناس رسمی دادگستری شهرك صنعتي ساري(1)
کارشناس رسمی دادگستری شهرك صنعتي ساري(2)
کارشناس رسمی دادگستری شهرك صنعتي سالاريه
کارشناس رسمی دادگستری شهرك صنعتي ساوه
کارشناس رسمی دادگستری شهرك صنعتي سبزوار 1
کارشناس رسمی دادگستری شهرك صنعتي سبزوار 2
کارشناس رسمی دادگستری شهرك صنعتي سپهرآباد شهرضا
کارشناس رسمی دادگستری شهرك صنعتي سپيدان
کارشناس رسمی دادگستری شهرك صنعتي سپيددشت (حسن آباد جرقويه)
کارشناس رسمی دادگستری شهرك صنعتي سراب
کارشناس رسمی دادگستری شهرك صنعتي سرابله
کارشناس رسمی دادگستری شهرك صنعتي سراميكي مرند
کارشناس رسمی دادگستری شهرك صنعتي سرپل ذهاب
کارشناس رسمی دادگستری شهرك صنعتي سرخه
کارشناس رسمی دادگستری شهرك صنعتي سروستان
کارشناس رسمی دادگستری شهرك صنعتي سقز
کارشناس رسمی دادگستری شهرك صنعتي سگزي
کارشناس رسمی دادگستری شهرك صنعتي سلفچگان
کارشناس رسمی دادگستری شهرك صنعتي سمنان
کارشناس رسمی دادگستری شهرك صنعتي سميرم
کارشناس رسمی دادگستری شهرك صنعتي سنقر
کارشناس رسمی دادگستری شهرك صنعتي سنگ بست مشهد(كاويان)
کارشناس رسمی دادگستری شهرك صنعتي سنگ ني ريز
کارشناس رسمی دادگستری شهرك صنعتي سنندج 1
کارشناس رسمی دادگستری شهرك صنعتي سنندج 2
کارشناس رسمی دادگستری شهرك صنعتي سنندج 3
کارشناس رسمی دادگستری شهرك صنعتي سه راهي مباركه
کارشناس رسمی دادگستری شهرك صنعتي سوادكوه(بشل)
کارشناس رسمی دادگستری شهرك صنعتي شاهرود
کارشناس رسمی دادگستری شهرك صنعتي شبستر
کارشناس رسمی دادگستری شهرك صنعتي شجاع آباد نطنز
کارشناس رسمی دادگستری شهرك صنعتي شكوهيه
کارشناس رسمی دادگستری شهرك صنعتي شمس آباد
کارشناس رسمی دادگستری شهرك صنعتي شيروان
کارشناس رسمی دادگستری شهرك صنعتي صحنه
کارشناس رسمی دادگستری شهرك صنعتي صنايع ساختماني تبريز
کارشناس رسمی دادگستری شهرك صنعتي صنايع غذايي بهار
کارشناس رسمی دادگستری شهرك صنعتي طارم
کارشناس رسمی دادگستری شهرك صنعتي عباس آباد
کارشناس رسمی دادگستری شهرك صنعتي عجبشير
کارشناس رسمی دادگستری شهرك صنعتي عطار
کارشناس رسمی دادگستری شهرك صنعتي علويجه
کارشناس رسمی دادگستری شهرك صنعتي غرق آباد
کارشناس رسمی دادگستری شهرك صنعتي فاروج
کارشناس رسمی دادگستری شهرك صنعتي فرامان
کارشناس رسمی دادگستری شهرك صنعتي فرمهين
کارشناس رسمی دادگستری شهرك صنعتي فريدونشهر
کارشناس رسمی دادگستری شهرك صنعتي فريمان
کارشناس رسمی دادگستری شهرك صنعتي فسا
کارشناس رسمی دادگستری شهرك صنعتي فن آوري قطعات خودرو
کارشناس رسمی دادگستری شهرك صنعتي فناوري اطلاعات
کارشناس رسمی دادگستری شهرك صنعتي فيروزآباد1( ميمند )
کارشناس رسمی دادگستری شهرك صنعتي فيروزآباد2(روزبدان)
کارشناس رسمی دادگستری شهرك صنعتي فيروزكوه
کارشناس رسمی دادگستری شهرك صنعتي قائمشهر(رستم كلا)
کارشناس رسمی دادگستری شهرك صنعتي قروه
کارشناس رسمی دادگستری شهرك صنعتي قصر شيرين
کارشناس رسمی دادگستری شهرك صنعتي قنوات
کارشناس رسمی دادگستری شهرك صنعتي قوچان 1
کارشناس رسمی دادگستری شهرك صنعتي قوچان 2
کارشناس رسمی دادگستری شهرك صنعتي قير و كارزين
کارشناس رسمی دادگستری شهرك صنعتي كازرون
کارشناس رسمی دادگستری شهرك صنعتي كاسپين
کارشناس رسمی دادگستری شهرك صنعتي كاشمر 1 (بردسكن )
کارشناس رسمی دادگستری شهرك صنعتي كاشمر 2
کارشناس رسمی دادگستری شهرك صنعتي كاغذكنان
کارشناس رسمی دادگستری شهرك صنعتي كامياران
کارشناس رسمی دادگستری شهرك صنعتي كجور
کارشناس رسمی دادگستری شهرك صنعتي كميجان
کارشناس رسمی دادگستری شهرك صنعتي كنگان
کارشناس رسمی دادگستری شهرك صنعتي كنگاور
کارشناس رسمی دادگستری شهرك صنعتي كوهپايه
کارشناس رسمی دادگستری شهرك صنعتي كياسر
کارشناس رسمی دادگستری شهرك صنعتي کوثر
کارشناس رسمی دادگستری شهرك صنعتي گچساران
کارشناس رسمی دادگستری شهرك صنعتي گراش
کارشناس رسمی دادگستری شهرك صنعتي گرمسار
کارشناس رسمی دادگستری شهرك صنعتي گرمي
کارشناس رسمی دادگستری شهرك صنعتي گلپايگان
کارشناس رسمی دادگستری شهرك صنعتي گمبرون
کارشناس رسمی دادگستری شهرك صنعتي گناباد
کارشناس رسمی دادگستری شهرك صنعتي گيلانغرب
کارشناس رسمی دادگستری شهرك صنعتي لار
کارشناس رسمی دادگستری شهرك صنعتي لاريجان(رينه)
کارشناس رسمی دادگستری شهرك صنعتي لالجين
کارشناس رسمی دادگستری شهرك صنعتي لامرد
کارشناس رسمی دادگستری شهرك صنعتي ليا
کارشناس رسمی دادگستری شهرك صنعتي ليكك
کارشناس رسمی دادگستری شهرك صنعتي ماشين سازي و فناوريهاي برتر (مشهد4)
کارشناس رسمی دادگستری شهرك صنعتي مامونيه
کارشناس رسمی دادگستری شهرك صنعتي مانه و سملقان
کارشناس رسمی دادگستری شهرك صنعتي ماهنشان
کارشناس رسمی دادگستری شهرك صنعتي محلات
کارشناس رسمی دادگستری شهرك صنعتي محمدآباد مرغ
کارشناس رسمی دادگستری شهرك صنعتي محمود آباد
کارشناس رسمی دادگستری شهرك صنعتي محمودآباد(تشبندان)
کارشناس رسمی دادگستری شهرك صنعتي مراغه
کارشناس رسمی دادگستری شهرك صنعتي مرند
کارشناس رسمی دادگستری شهرك صنعتي مرودشت
کارشناس رسمی دادگستری شهرك صنعتي مشگين شهر
کارشناس رسمی دادگستری شهرك صنعتي مشهد (طوس)
کارشناس رسمی دادگستری شهرك صنعتي مشهد كلات گازرگاه
کارشناس رسمی دادگستری شهرك صنعتي ملاير1
کارشناس رسمی دادگستری شهرك صنعتي ملاير2
کارشناس رسمی دادگستری شهرك صنعتي ملوسجان
کارشناس رسمی دادگستری شهرك صنعتي منتظريه
کارشناس رسمی دادگستری شهرك صنعتي مهديشهر
کارشناس رسمی دادگستری شهرك صنعتي مهران
کارشناس رسمی دادگستری شهرك صنعتي مورچه خورت
کارشناس رسمی دادگستری شهرك صنعتي ميانه 1
کارشناس رسمی دادگستری شهرك صنعتي ميناب
کارشناس رسمی دادگستری شهرك صنعتي نائين
کارشناس رسمی دادگستری شهرك صنعتي نجف آباد1
کارشناس رسمی دادگستری شهرك صنعتي نجف آباد2
کارشناس رسمی دادگستری شهرك صنعتي نصيرآباد
کارشناس رسمی دادگستری شهرك صنعتي نكاء
کارشناس رسمی دادگستری شهرك صنعتي نهاوند
کارشناس رسمی دادگستری شهرك صنعتي نوبران
کارشناس رسمی دادگستری شهرك صنعتي نور(چمستان)
کارشناس رسمی دادگستری شهرك صنعتي نورآباد
کارشناس رسمی دادگستری شهرك صنعتي نوشهر
کارشناس رسمی دادگستری شهرك صنعتي ني ريز2(تنگ حنا)
کارشناس رسمی دادگستری شهرك صنعتي هرسين
کارشناس رسمی دادگستری شهرك صنعتي هرند
کارشناس رسمی دادگستری شهرك صنعتي هشترود
کارشناس رسمی دادگستری شهرك صنعتي ورزقان
کارشناس رسمی دادگستری شهرك صنعتي ورزنه
کارشناس رسمی دادگستری شهرك صنعتي وزوان ميمه
کارشناس رسمی دادگستری شهرك صنعتي ويان
کارشناس رسمی دادگستری شهرك صنعتي ياسوج 1
کارشناس رسمی دادگستری شهرك صنعتي ياسوج 2
کارشناس رسمی دادگستری شهرك صنعتي ياسوج 3
کارشناس رسمی دادگستری شهرك فناوري صنايع غذايي
کارشناس رسمی دادگستری شهرک سنگ اليگودرز
کارشناس رسمی دادگستری شهرک صنعتي  آستانه اشرفيه
کارشناس رسمی دادگستری شهرک صنعتي آبادان 1
کارشناس رسمی دادگستری شهرک صنعتي آبادان 2
کارشناس رسمی دادگستری شهرک صنعتي ابركوه
کارشناس رسمی دادگستری شهرک صنعتي اردكان
کارشناس رسمی دادگستری شهرک صنعتي اروميه دو
کارشناس رسمی دادگستری شهرک صنعتي اروميه سه
کارشناس رسمی دادگستری شهرک صنعتي اروميه يک
کارشناس رسمی دادگستری شهرک صنعتي آزادشهر
کارشناس رسمی دادگستری شهرک صنعتي آستارا
کارشناس رسمی دادگستری شهرک صنعتي آستانه اشرفيه 2
کارشناس رسمی دادگستری شهرک صنعتي اشتهارد
کارشناس رسمی دادگستری شهرک صنعتي اشنويه
کارشناس رسمی دادگستری شهرک صنعتي آق قلا
کارشناس رسمی دادگستری شهرک صنعتي الشتر
کارشناس رسمی دادگستری شهرک صنعتي اليگودرز
کارشناس رسمی دادگستری شهرک صنعتي اميديه
کارشناس رسمی دادگستری شهرک صنعتي انار
کارشناس رسمی دادگستری شهرک صنعتي انديمشک 1
کارشناس رسمی دادگستری شهرک صنعتي انديمشک 2
کارشناس رسمی دادگستری شهرک صنعتي انزلي
کارشناس رسمی دادگستری شهرک صنعتي اهواز 1
کارشناس رسمی دادگستری شهرک صنعتي اهواز 2
کارشناس رسمی دادگستری شهرک صنعتي اهواز 3
کارشناس رسمی دادگستری شهرک صنعتي اهواز 4
کارشناس رسمی دادگستری شهرک صنعتي ايذه
کارشناس رسمی دادگستری شهرک صنعتي ايرانشهر
کارشناس رسمی دادگستری شهرک صنعتي ايرانشهر کارگاهي
کارشناس رسمی دادگستری شهرک صنعتي باغملک
کارشناس رسمی دادگستری شهرک صنعتي بافت
کارشناس رسمی دادگستری شهرک صنعتي بافق
کارشناس رسمی دادگستری شهرک صنعتي بردسير
کارشناس رسمی دادگستری شهرک صنعتي بروجرد1
کارشناس رسمی دادگستری شهرک صنعتي بروجن
کارشناس رسمی دادگستری شهرک صنعتي بلداجي
کارشناس رسمی دادگستری شهرک صنعتي بم
کارشناس رسمی دادگستری شهرک صنعتي بن
کارشناس رسمی دادگستری شهرک صنعتي بندر امام خميني (ره)
کارشناس رسمی دادگستری شهرک صنعتي بندر ماهشهر
کارشناس رسمی دادگستری شهرک صنعتي بندرتركمن
کارشناس رسمی دادگستری شهرک صنعتي بندرگز
کارشناس رسمی دادگستری شهرک صنعتي بهبهان
کارشناس رسمی دادگستری شهرک صنعتي بوکان
کارشناس رسمی دادگستری شهرک صنعتي بيرجند
کارشناس رسمی دادگستری شهرک صنعتي پيرانشهر
کارشناس رسمی دادگستری شهرک صنعتي تشنيز
کارشناس رسمی دادگستری شهرک صنعتي تفت
کارشناس رسمی دادگستری شهرک صنعتي تفت 2
کارشناس رسمی دادگستری شهرک صنعتي تکاب
کارشناس رسمی دادگستری شهرک صنعتي جهان آباد
کارشناس رسمی دادگستری شهرک صنعتي جونقان
کارشناس رسمی دادگستری شهرک صنعتي جيرفت1
کارشناس رسمی دادگستری شهرک صنعتي جيرفت2
کارشناس رسمی دادگستری شهرک صنعتي چابهار(2)
کارشناس رسمی دادگستری شهرک صنعتي خاش
کارشناس رسمی دادگستری شهرک صنعتي خرم آباد1
کارشناس رسمی دادگستری شهرک صنعتي خرم آباد2
کارشناس رسمی دادگستری شهرک صنعتي خرمشهر
کارشناس رسمی دادگستری شهرک صنعتي خوي
کارشناس رسمی دادگستری شهرک صنعتي درياسر لنگرود
کارشناس رسمی دادگستری شهرک صنعتي دزفول 1
کارشناس رسمی دادگستری شهرک صنعتي دزفول 2
کارشناس رسمی دادگستری شهرک صنعتي دزفول 3
کارشناس رسمی دادگستری شهرک صنعتي دستگرد
کارشناس رسمی دادگستری شهرک صنعتي دورود1
کارشناس رسمی دادگستری شهرک صنعتي رامهرمز
کارشناس رسمی دادگستری شهرک صنعتي راميان
کارشناس رسمی دادگستری شهرک صنعتي رشت (سفيدرود)
کارشناس رسمی دادگستری شهرک صنعتي رفسنجان1
کارشناس رسمی دادگستری شهرک صنعتي رفسنجان2
کارشناس رسمی دادگستری شهرک صنعتي رودسر
کارشناس رسمی دادگستری شهرک صنعتي زابل (محمدآباد)
کارشناس رسمی دادگستری شهرک صنعتي زاهدان
کارشناس رسمی دادگستری شهرک صنعتي زاهدان 1
کارشناس رسمی دادگستری شهرک صنعتي زاهدان 2(کارگاهي)
کارشناس رسمی دادگستری شهرک صنعتي زرند1
کارشناس رسمی دادگستری شهرک صنعتي سامان (1)
کارشناس رسمی دادگستری شهرک صنعتي سامان(2)
کارشناس رسمی دادگستری شهرک صنعتي سراوان
کارشناس رسمی دادگستری شهرک صنعتي سرباز
کارشناس رسمی دادگستری شهرک صنعتي سردشت
کارشناس رسمی دادگستری شهرک صنعتي سفيددشت
کارشناس رسمی دادگستری شهرک صنعتي سلماس
کارشناس رسمی دادگستری شهرک صنعتي سلمانشهر
کارشناس رسمی دادگستری شهرک صنعتي سوسنگرد
کارشناس رسمی دادگستری شهرک صنعتي سياهکل
کارشناس رسمی دادگستری شهرک صنعتي سيرجان1
کارشناس رسمی دادگستری شهرک صنعتي سيرجان2
کارشناس رسمی دادگستری شهرک صنعتي شادگان
کارشناس رسمی دادگستری شهرک صنعتي شاهيندژ
کارشناس رسمی دادگستری شهرک صنعتي شفت
کارشناس رسمی دادگستری شهرک صنعتي شهربابک
کارشناس رسمی دادگستری شهرک صنعتي شهركرد
کارشناس رسمی دادگستری شهرک صنعتي شوش
کارشناس رسمی دادگستری شهرک صنعتي شوشتر 1
کارشناس رسمی دادگستری شهرک صنعتي شوشتر 2
کارشناس رسمی دادگستری شهرک صنعتي صومعه سرا
کارشناس رسمی دادگستری شهرک صنعتي صومعه سرا 2(کارگاهي)
کارشناس رسمی دادگستری شهرک صنعتي طبس
کارشناس رسمی دادگستری شهرک صنعتي علي آباد
کارشناس رسمی دادگستری شهرک صنعتي فرادنبه
کارشناس رسمی دادگستری شهرک صنعتي فرخشهر
کارشناس رسمی دادگستری شهرک صنعتي فردوس
کارشناس رسمی دادگستری شهرک صنعتي فولاد
کارشناس رسمی دادگستری شهرک صنعتي فومن
کارشناس رسمی دادگستری شهرک صنعتي قاين
کارشناس رسمی دادگستری شهرک صنعتي كردكوي
کارشناس رسمی دادگستری شهرک صنعتي كرمان1
کارشناس رسمی دادگستری شهرک صنعتي كرمان2
کارشناس رسمی دادگستری شهرک صنعتي كرمان3
کارشناس رسمی دادگستری شهرک صنعتي كهنوج
کارشناس رسمی دادگستری شهرک صنعتي كوهرنگ
کارشناس رسمی دادگستری شهرک صنعتي کارگاهي بجنورد
کارشناس رسمی دادگستری شهرک صنعتي کشلي خطبه سرا(تالش)
کارشناس رسمی دادگستری شهرک صنعتي کنارک
کارشناس رسمی دادگستری شهرک صنعتي گرگان1
کارشناس رسمی دادگستری شهرک صنعتي گرگان2
کارشناس رسمی دادگستری شهرک صنعتي گنبد
کارشناس رسمی دادگستری شهرک صنعتي لاهيجان
کارشناس رسمی دادگستری شهرک صنعتي لردگان
کارشناس رسمی دادگستری شهرک صنعتي لنگرود (نالکياشر)
کارشناس رسمی دادگستری شهرک صنعتي لوشان
کارشناس رسمی دادگستری شهرک صنعتي ماسال
کارشناس رسمی دادگستری شهرک صنعتي ماکو
کارشناس رسمی دادگستری شهرک صنعتي مراوه تپه
کارشناس رسمی دادگستری شهرک صنعتي مسجد سليمان 1
کارشناس رسمی دادگستری شهرک صنعتي منوجان
کارشناس رسمی دادگستری شهرک صنعتي مهاباد
کارشناس رسمی دادگستری شهرک صنعتي مهريز
کارشناس رسمی دادگستری شهرک صنعتي مياندوآب
کارشناس رسمی دادگستری شهرک صنعتي مينودشت
کارشناس رسمی دادگستری شهرک صنعتي نظرآباد
کارشناس رسمی دادگستری شهرک صنعتي نقده
کارشناس رسمی دادگستری شهرک صنعتي نهبندان
کارشناس رسمی دادگستری شهرک صنعتي نيکشهر
کارشناس رسمی دادگستری شهرک صنعتي هفشجان
کارشناس رسمی دادگستری شهرک صنعتي يزد
کارشناس رسمی دادگستری منطقه ويژه اقتصادي لرستان
کارشناس رسمی دادگستری منطقه ويژه اقتصادي يزد
کارشناس رسمی دادگستری ناحيه  صنعتي آخولا
کارشناس رسمی دادگستری ناحيه صنعتي آب باريك
کارشناس رسمی دادگستری ناحيه صنعتي ابركوه(ن)
کارشناس رسمی دادگستری ناحيه صنعتي اختيار آباد
کارشناس رسمی دادگستری ناحيه صنعتي اديمي
کارشناس رسمی دادگستری ناحيه صنعتي اژيه
کارشناس رسمی دادگستری ناحيه صنعتي اسفرورين
کارشناس رسمی دادگستری ناحيه صنعتي اسلام آباد
کارشناس رسمی دادگستری ناحيه صنعتي اسماعيل آباد ملكان
کارشناس رسمی دادگستری ناحيه صنعتي آسيابسران
کارشناس رسمی دادگستری ناحيه صنعتي اشترمل
کارشناس رسمی دادگستری ناحيه صنعتي آقچلي
کارشناس رسمی دادگستری ناحيه صنعتي امام خميني
کارشناس رسمی دادگستری ناحيه صنعتي اميرآباد
کارشناس رسمی دادگستری ناحيه صنعتي انجيره مرودشت
کارشناس رسمی دادگستری ناحيه صنعتي آوج
کارشناس رسمی دادگستری ناحيه صنعتي ايجرود
کارشناس رسمی دادگستری ناحيه صنعتي ايسين
کارشناس رسمی دادگستری ناحيه صنعتي آيينه ورزان
کارشناس رسمی دادگستری ناحيه صنعتي باخرز
کارشناس رسمی دادگستری ناحيه صنعتي باغبهادران
کارشناس رسمی دادگستری ناحيه صنعتي برزك
کارشناس رسمی دادگستری ناحيه صنعتي بريس
کارشناس رسمی دادگستری ناحيه صنعتي بشرويه
کارشناس رسمی دادگستری ناحيه صنعتي بلورد
کارشناس رسمی دادگستری ناحيه صنعتي بناور
کارشناس رسمی دادگستری ناحيه صنعتي بنک
کارشناس رسمی دادگستری ناحيه صنعتي بنه گز
کارشناس رسمی دادگستری ناحيه صنعتي بهاباد
کارشناس رسمی دادگستری ناحيه صنعتي بهادران
کارشناس رسمی دادگستری ناحيه صنعتي بهارستان (درم كاشان)
کارشناس رسمی دادگستری ناحيه صنعتي بهشت وحدت
کارشناس رسمی دادگستری ناحيه صنعتي بهمن
کارشناس رسمی دادگستری ناحيه صنعتي بويرات
کارشناس رسمی دادگستری ناحيه صنعتي بيارجمند
کارشناس رسمی دادگستری ناحيه صنعتي بيجين ري
کارشناس رسمی دادگستری ناحيه صنعتي بيضاء
کارشناس رسمی دادگستری ناحيه صنعتي پرکاپشت
کارشناس رسمی دادگستری ناحيه صنعتي پسابندر
کارشناس رسمی دادگستری ناحيه صنعتي پشتكوه
کارشناس رسمی دادگستری ناحيه صنعتي پل هرو (سياهگوشي)
کارشناس رسمی دادگستری ناحيه صنعتي پيشكوه
کارشناس رسمی دادگستری ناحيه صنعتي ترك ميانه
کارشناس رسمی دادگستری ناحيه صنعتي تيكمه داش
کارشناس رسمی دادگستری ناحيه صنعتي تيمارجان اقليد
کارشناس رسمی دادگستری ناحيه صنعتي جائين
کارشناس رسمی دادگستری ناحيه صنعتي جغتاي
کارشناس رسمی دادگستری ناحيه صنعتي جمبزه
کارشناس رسمی دادگستری ناحيه صنعتي جنت مکان گتوند
کارشناس رسمی دادگستری ناحيه صنعتي جوكار
کارشناس رسمی دادگستری ناحيه صنعتي چاه سالم اميديه
کارشناس رسمی دادگستری ناحيه صنعتي چغادک
کارشناس رسمی دادگستری ناحيه صنعتي چهرگان شبستر
کارشناس رسمی دادگستری ناحيه صنعتي حاجي آباد زرين دشت
کارشناس رسمی دادگستری ناحيه صنعتي حسن آباد
کارشناس رسمی دادگستری ناحيه صنعتي حسن لري و پشت سنگر
کارشناس رسمی دادگستری ناحيه صنعتي خاله سرا57
کارشناس رسمی دادگستری ناحيه صنعتي خرشک
کارشناس رسمی دادگستری ناحيه صنعتي خرگرد
کارشناس رسمی دادگستری ناحيه صنعتي خضرلو عجب شير
کارشناس رسمی دادگستری ناحيه صنعتي خضري(شهيد كاوه)
کارشناس رسمی دادگستری ناحيه صنعتي خور
کارشناس رسمی دادگستری ناحيه صنعتي خورآباد
کارشناس رسمی دادگستری ناحيه صنعتي خوسف
کارشناس رسمی دادگستری ناحيه صنعتي خوشاب
کارشناس رسمی دادگستری ناحيه صنعتي خوشناموند کوهدشت
کارشناس رسمی دادگستری ناحيه صنعتي خوشه مهر بناب
کارشناس رسمی دادگستری ناحيه صنعتي داشكسن
کارشناس رسمی دادگستری ناحيه صنعتي دالاهو
کارشناس رسمی دادگستری ناحيه صنعتي دانسفهان
کارشناس رسمی دادگستری ناحيه صنعتي درون كلا
کارشناس رسمی دادگستری ناحيه صنعتي دستجرد
کارشناس رسمی دادگستری ناحيه صنعتي دشت زرين
کارشناس رسمی دادگستری ناحيه صنعتي دشتي
کارشناس رسمی دادگستری ناحيه صنعتي دلگان
کارشناس رسمی دادگستری ناحيه صنعتي دلي بجك
کارشناس رسمی دادگستری ناحيه صنعتي ده فاضل ني ريز
کارشناس رسمی دادگستری ناحيه صنعتي دهسرخ
کارشناس رسمی دادگستری ناحيه صنعتي دهك
کارشناس رسمی دادگستری ناحيه صنعتي دهنه
کارشناس رسمی دادگستری ناحيه صنعتي دوزدوزان سراب
کارشناس رسمی دادگستری ناحيه صنعتي دوکوهه انديمشک
کارشناس رسمی دادگستری ناحيه صنعتي راهدانه
کارشناس رسمی دادگستری ناحيه صنعتي راين
کارشناس رسمی دادگستری ناحيه صنعتي رستم آباد
کارشناس رسمی دادگستری ناحيه صنعتي رشت
کارشناس رسمی دادگستری ناحيه صنعتي رشتخوار
کارشناس رسمی دادگستری ناحيه صنعتي روح كندي
کارشناس رسمی دادگستری ناحيه صنعتي رودبارجنوب
کارشناس رسمی دادگستری ناحيه صنعتي زابلي
کارشناس رسمی دادگستری ناحيه صنعتي زاوين
کارشناس رسمی دادگستری ناحيه صنعتي زرنق هريس
کارشناس رسمی دادگستری ناحيه صنعتي زهک
کارشناس رسمی دادگستری ناحيه صنعتي زواره اردستان
کارشناس رسمی دادگستری ناحيه صنعتي زيدآباد
کارشناس رسمی دادگستری ناحيه صنعتي سامن
کارشناس رسمی دادگستری ناحيه صنعتي سرآسياب
کارشناس رسمی دادگستری ناحيه صنعتي سرايان 1
کارشناس رسمی دادگستری ناحيه صنعتي سربيشه
کارشناس رسمی دادگستری ناحيه صنعتي سردشت دزفول
کارشناس رسمی دادگستری ناحيه صنعتي سروشبادران
کارشناس رسمی دادگستری ناحيه صنعتي سعدي
کارشناس رسمی دادگستری ناحيه صنعتي سعيدآباد
کارشناس رسمی دادگستری ناحيه صنعتي سفيد چاه
کارشناس رسمی دادگستری ناحيه صنعتي سکام
کارشناس رسمی دادگستری ناحيه صنعتي سليمان آباد- نارنجداربن
کارشناس رسمی دادگستری ناحيه صنعتي سنگتاب
کارشناس رسمی دادگستری ناحيه صنعتي سهند
کارشناس رسمی دادگستری ناحيه صنعتي سوران
کارشناس رسمی دادگستری ناحيه صنعتي سيرو
کارشناس رسمی دادگستری ناحيه صنعتي شباب
کارشناس رسمی دادگستری ناحيه صنعتي شكرآب
کارشناس رسمی دادگستری ناحيه صنعتي شلنگ آباد (22 بهمن)
کارشناس رسمی دادگستری ناحيه صنعتي شمجو
کارشناس رسمی دادگستری ناحيه صنعتي شمس آباد
کارشناس رسمی دادگستری ناحيه صنعتي شهداي تفرش
کارشناس رسمی دادگستری ناحيه صنعتي شهداي خرمدشت
کارشناس رسمی دادگستری ناحيه صنعتي شهداي خنداب
کارشناس رسمی دادگستری ناحيه صنعتي شهداي راونج
کارشناس رسمی دادگستری ناحيه صنعتي شهداي گركان
کارشناس رسمی دادگستری ناحيه صنعتي شهداي نهرميان
کارشناس رسمی دادگستری ناحيه صنعتي شهيد بابايي
کارشناس رسمی دادگستری ناحيه صنعتي شهيد جاويدي سپيدان
کارشناس رسمی دادگستری ناحيه صنعتي شهيد حبيبي نخجيروان
کارشناس رسمی دادگستری ناحيه صنعتي شهيد رضوي (رباط سنگ)
کارشناس رسمی دادگستری ناحيه صنعتي شهيد عبدالعلي سعيدي
کارشناس رسمی دادگستری ناحيه صنعتي شهيد فروزان
کارشناس رسمی دادگستری ناحيه صنعتي شهيد محمدزاده
کارشناس رسمی دادگستری ناحيه صنعتي شهيد مصلحيان كازرون
کارشناس رسمی دادگستری ناحيه صنعتي شهيد مهدي پرندك
کارشناس رسمی دادگستری ناحيه صنعتي شوراب
کارشناس رسمی دادگستری ناحيه صنعتي شورگل بناب
کارشناس رسمی دادگستری ناحيه صنعتي صيد آباد
کارشناس رسمی دادگستری ناحيه صنعتي طارم
کارشناس رسمی دادگستری ناحيه صنعتي طالقاني رامهرمز
کارشناس رسمی دادگستری ناحيه صنعتي طغرود
کارشناس رسمی دادگستری ناحيه صنعتي عباس آباد
کارشناس رسمی دادگستری ناحيه صنعتي عقدا
کارشناس رسمی دادگستری ناحيه صنعتي علي ميرزايي نورآباد
کارشناس رسمی دادگستری ناحيه صنعتي عنبرآباد
کارشناس رسمی دادگستری ناحيه صنعتي فاضل آباد
کارشناس رسمی دادگستری ناحيه صنعتي فجر هشترود
کارشناس رسمی دادگستری ناحيه صنعتي فرسفج
کارشناس رسمی دادگستری ناحيه صنعتي فولاد محله
کارشناس رسمی دادگستری ناحيه صنعتي قره ضياء الدين
کارشناس رسمی دادگستری ناحيه صنعتي قريه العرب
کارشناس رسمی دادگستری ناحيه صنعتي قلعه گنج
کارشناس رسمی دادگستری ناحيه صنعتي قمصر
کارشناس رسمی دادگستری ناحيه صنعتي قهاوند
کارشناس رسمی دادگستری ناحيه صنعتي كاخك
کارشناس رسمی دادگستری ناحيه صنعتي كارديكلا
کارشناس رسمی دادگستری ناحيه صنعتي كرنگاه اهر
کارشناس رسمی دادگستری ناحيه صنعتي كريم آباد
کارشناس رسمی دادگستری ناحيه صنعتي كلاله
کارشناس رسمی دادگستری ناحيه صنعتي كلاهي
کارشناس رسمی دادگستری ناحيه صنعتي كمال الملك (کمال آباد)
کارشناس رسمی دادگستری ناحيه صنعتي كمشچه
کارشناس رسمی دادگستری ناحيه صنعتي كوثر
کارشناس رسمی دادگستری ناحيه صنعتي كوثر (بيمرغ)
کارشناس رسمی دادگستری ناحيه صنعتي كوثر جهرم
کارشناس رسمی دادگستری ناحيه صنعتي كوزه كنان شبستر
کارشناس رسمی دادگستری ناحيه صنعتي كوهبنان
کارشناس رسمی دادگستری ناحيه صنعتي کوچيچال
کارشناس رسمی دادگستری ناحيه صنعتي گرماب
کارشناس رسمی دادگستری ناحيه صنعتي گزبلند
کارشناس رسمی دادگستری ناحيه صنعتي گزغربي
کارشناس رسمی دادگستری ناحيه صنعتي گلوگاه
کارشناس رسمی دادگستری ناحيه صنعتي گنبد
کارشناس رسمی دادگستری ناحيه صنعتي گندمان
کارشناس رسمی دادگستری ناحيه صنعتي گهرباران
کارشناس رسمی دادگستری ناحيه صنعتي گورسفيد
کارشناس رسمی دادگستری ناحيه صنعتي گوزن فارس
کارشناس رسمی دادگستری ناحيه صنعتي لاسجرد
کارشناس رسمی دادگستری ناحيه صنعتي لاله آباد
کارشناس رسمی دادگستری ناحيه صنعتي لمبدان
کارشناس رسمی دادگستری ناحيه صنعتي ليل
کارشناس رسمی دادگستری ناحيه صنعتي ماهان
کارشناس رسمی دادگستری ناحيه صنعتي مباركه
کارشناس رسمی دادگستری ناحيه صنعتي محمدآبادجرقويه
کارشناس رسمی دادگستری ناحيه صنعتي مرزيان ازنا
کارشناس رسمی دادگستری ناحيه صنعتي مرعي دشت آزادگان
کارشناس رسمی دادگستری ناحيه صنعتي مروست
کارشناس رسمی دادگستری ناحيه صنعتي منگشت باغملک
کارشناس رسمی دادگستری ناحيه صنعتي مه ولات
کارشناس رسمی دادگستری ناحيه صنعتي مهاباد
کارشناس رسمی دادگستری ناحيه صنعتي مهمانك
کارشناس رسمی دادگستری ناحيه صنعتي ميانكنگي
کارشناس رسمی دادگستری ناحيه صنعتي ميرود
کارشناس رسمی دادگستری ناحيه صنعتي ناصرآباد
کارشناس رسمی دادگستری ناحيه صنعتي نعمت آباد
کارشناس رسمی دادگستری ناحيه صنعتي نگور
کارشناس رسمی دادگستری ناحيه صنعتي نوجه ده
کارشناس رسمی دادگستری ناحيه صنعتي نير
کارشناس رسمی دادگستری ناحيه صنعتي نيرايي لامرد
کارشناس رسمی دادگستری ناحيه صنعتي هرات
کارشناس رسمی دادگستری ناحيه صنعتي هزارجريبي
کارشناس رسمی دادگستری ناحيه صنعتي هست
کارشناس رسمی دادگستری ناحيه صنعتي هسنيجه
کارشناس رسمی دادگستری ناحيه صنعتي هفتگل
کارشناس رسمی دادگستری ناحيه صنعتي همت آباد
کارشناس رسمی دادگستری ناحيه صنعتي ورپشت
کارشناس رسمی دادگستری ناحيه صنعتي وردنجان
کارشناس رسمی دادگستری ناحيه صنعتي ياتري
کارشناس رسمی دادگستری ناحيه صنعتي يوزبند كليبر