• خانه
 • کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی املاک | مسکونی و تجاری

کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی املاک | مسکونی و تجاری

کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی املاک

کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی املاک

 کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی املاک

کارشناس رسمی دادگستری املاکخدمات ارزیابی املاک توسط گروه کارشناسان رسمی دادگستری رشته راه و ساختمان و نقشه برداری :

 

 • ارزیابی اراضی و ساختمان ها و تعیین قیمت املاک و قیمت گذاری کارخانجات
 • تعیین علت خسارت املاک ، میزان خسارت و تعمیرات در امور ساختمانی
 • تشخیص حسن انجام کارهای ملکی و ساختمانی به لحاظ فنی و اجرایی
 • تشخیص اختلافات فی ما بین پیمانکاران ، کارفرمایان و مشاوران املاک
 • متره و برآورد ملک و تعیین میزان پیشرفت کار و اجرت المثل کارهای ملکی
 • تعیین و تعدیل اجاره بها املاک و تعیین اجرت المثل اجاره بها املاک
 • تعیین سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت املاک تجاری
 • تشخیص اراضی موات، دایر و بایر از نظر ساختمانی کارشناس رسمی دادگستری
 • ارائه نظر کارشناسی و ارزیابی املاک و تهیه ترازنامه مالی برای مهاجرت
 • تعیین قیمت املاک و کارشناسی زمین ، ساختمان ، آپارتمان ، اراضی ، ابنیه ناتمام (کلیه کاربریها)
 • ارزیابی املاک و ارائه گزارش کارشناسی در خصوص املاک دارای کاربری ترکیبی مانند کارخانجات
 • ارزیابی املاک مسکونی و املاک تجاری و تعیین ارزش با ترجمه به زبان انگلیسی جهت ارائه به سفارتخانه ها
 • تعیین قیمت ملک جهت حل اختلاف یا تعیین قیمت عادله جهت انجام معامله
 • کارشناسی ملک جهت دادگاهها و سازمانها و نهادها برای ضمانت و یا مناقصات و مزادیات، اجرای احکام
 • تعیین قیمت و ارزیابی آپارتمان جهت واگذاری املاک واقع در طرح های عمرانی مانند شهرداریها، وزارتخانه ها
 • کارشناسی رسمی املاک در اجرای لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی واملاك برای اجرای برنامه‌های دولت
 • کارشناسی رسمی ملک در اجرای قانون نحوه‌ی تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری‌ها
 • تعیین قدرالسهم املاک از عرصه مشاعی جهت تعیین سهم مالکیت در قراردادهای مشارکت در ساخت
 • تعیین اجرت‌المثل املاک و یا اجور گذشته ملک و هزینه معادل بهره برداری از املاک
 • محاسبه میزان اجاره بها روز املاک کلیه کاربریها  و تعدیل اجاره بها سرقفلی
 • ارزیابی و تعیین سهم مالک در نقل و انتقال سرقفلی و املاک تجاری و املاک صنعتی
 • ارزیابی حق کسب و پیشه و تجارت مشمول قانون مالک و مستاجر قبل از سال ۱۳۷۶
 • کارشناس رسمی دادگستری راه و ساختمان ارزیابی املاک مسکونی و ارزیابی آپارتمان
 • نقشه برداری املاک ، تشخیص و تعیین حدود و موقعیت ثبتی املاک و مستغلات
 • ارائه نقشه  UTM  املاک و تعیین مختصات جهانی کارشناس رسمی دادگستری
 • تهیه نقشه جانمایی املاک جهت ادارات ثبت اسناد و املاک  و در اجرای قانون جدید املاک فاقد سند
 • تطبیق مساحت ، حدود و تشخیص اختلافات و  تعارضات اسناد مالکیت، اضافه مساحت
 • تفکیک و تقسیم و افراز و مساحی املاک مشاع  و ساختمانها
 • اعلام نظر در خصوص مواد ۱۴۰ و ۱۴۷ و ۱۴۸ ثبت املاک کارشناس رسمی دادگستری
 • بررسی تطبیقی قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی وآئین نامه
 • تفسیر عکسهای هوایی در اراضی و پیاده کردن پلاک ثبتی بر روی زمین و نقشه
 • تهیه نقشه برای املاک فاقد طول و ابعاد جهت ارائه به دفاتر شهرداریها و ادارات ثبت اسناد و املاک
 • نقشه‌برداری و پیاده کردن محدوده املاک بر روی نقشه‌هوائی
 • ارزيابي املاک و اراضي غيرمزروعي کارشناس رسمی دادگستری
 • ارزيابي واحدها و ساختمانهاي مسكوني کارشناس رسمی دادگستری
 • ارزيابي املاك مسكوني کارشناس رسمی دادگستری
 • ارزيابي املاك کارشناس رسمی دادگستری
 • ارزيابي و اجاره بهاء و اجرت المثل کارشناس رسمی دادگستری
 • ارزيابي اراضي شهري کارشناس رسمی دادگستری
 • کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی املاک
 • ارزیابی سرقفلي کارشناس رسمی دادگستری
 • ارزیابی حق كسب و پيشه و تجارت کارشناس رسمی دادگستری
 • ارزیابی اجرت المثل اراضي کارشناس رسمی دادگستری
 • ارزيابي اراضي مزروعي کارشناس رسمی دادگستری
 • ارزیابی ساختمانهاي متعارف مسكوني کارشناس رسمی دادگستری
 • ارزيابي اراضي غير مزروعي کارشناس رسمی دادگستری
 • خدمات کارشناسی و ارزیابی املاک و دارایی جهت مهاجرت و ارایه به سفارت
 • ارزیابی و و ارائه گزارش کارشناسی زمین ، ساختمان ، آپارتمان و سایر دارائیهای متقاضیان مهاجرت از طریق سرمایه گذاری – کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی املاک
 • ارایه گزارش کارشناسی ارزیابی ملک و سایر دارایی ها به زبان انگلیسی و فارسی
 • ارایه گزارش کارشناسی دادگستری ارزیابی به همراه اخذ تاییدیه های کانون کارشناسان رسمی دادگستری
 • تهیه نقشه برای املاک فاقد طول و ابعاد جهت ارائه به دفاتر شهرداریها و ادارات ثبت اسناد و املاک
 • نقشه‌برداری املاک و پیاده کردن محدوده املاک بر روی نقشه‌هوائی
 • تعیین قیمت و ارزيابي اراضي مزروعي و باغي و برآورد هزينه ايجاد تاسيسات آبياري
 • ارزيابي و کارشناس رسمی تاسيسات كشاورزي
 • برآورد هزينه های ملکی و تاسيسات گلخانه اي و باغي
 • ارزيابي و برآورد هزينه هاي احداث فضاي سبز، گل هاي زينتي و تاسيسات مربوط به آن ها
 • ارزيابي ملک و قيمت گذاري تاسيسات گلخانه اي
 • تعيين اجاره بها و اجرت المثل اراضي باغات برآورد مقدار محصول توليدي در باغات و اشجار
 • ارزيابي و قيمت گذاري باغ هاي مثمر ، درختان غيرمثمر و چمن
 • ارزيابي و قيمت گذاري تاسيسات گلخانه اي
 • ارزيابي املاک و برآورد هزينه هاي احداث فضاي سبز و گل هاي زينتي
 • ارزيابي املاک و قيمت گذاري املاک تحت كشت گياهان زراعي
 • مساحي، تفكيك، افراز، احراز و تهيه نقشه در محدوده اراضي زراعي و گلخانه اي (گياهان دارويي و ادويه اي)

   کارشناس رسمی دادگستری املاک تجاری

کارشناس رسمی دادگستری املاک مسکونی

www.karshenas-rasmi.com

www.asia-acc.com

www.krdit.com

 کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی املاک

آخرین مقالات

اشتراک گذاری