• خانه
 • کارشناس رسمی دادگستری ، برق و الکترونیک و مخابرات

کارشناس رسمی دادگستری ، برق و الکترونیک و مخابرات

کارشناس رسمی دادگستری ، برق و الکترونیک و مخابرات

کارشناس رسمی دادگستری ، برق و الکترونیک و مخابرات

کارشناس رسمی دادگستری ، برق و الکترونیک و مخابراتکارشناس رسمی دادگستری ، برق و الکترونیک و مخابرات

 

 • ارزيابي و تعيين خسارت دستگاههاي الكترونيكي ارزيابي سيستمهاي اعلام و اطفاي حريق
 • ارزيابي سيستمهاي مخابراتي
 • ارزيابي و تعيين خسارت تأسيسات برقي عمومي (ترانسفورماتورها ،تابلوهاي برق ، تجهيزات الکتريکي ، لوازم و تجهيزات برقي در مصارف عمومي )
 • ارزيابي و تعيين خسارت خطوط انتقال و پست هاي برق فشار قوي و متوسط
 • ارزيابي و تعيين خسارت تجهيزات کنترل و ابزار دقيق
 • ارزيابي و تعيين خسارت سيستم هاي حفاظتي و امنيتي (سيستم هاي دوربين مداربسته ، تجهيزات اعلام و اطفاء حريق ، دزدگير و کنترل تردد )
 • ارزيابي و تعيين خسارت تجهيزات ماهواره ها و رادار
 • ارزيابي و تعيين خسارت نيروگاههاي حرارتي و آبي ارزيابي مدارات و سيستمهاي كنترل و فرمان هوشمند و تجهيزات الكتريكي
 • رسيدگي به اختلافات مشاوران كارفرمايان و پيمانكاران در امور برق
 • ارزيابي سيستمهاي ابزاري دقيق و مدارك كنترل و فرمان دستگاهها و تجهيزات صنعتي
 • ارزيابي تجهيزات اتوماسيون و كنترل سرعت موتورهاي الكتريكي ارزيابي منابع تغذيه برون وقفه ديوپي اس
 • رسيدگي به اختلاف بين كارفرمايان مشاوران و پيمانكاران کلیه امور مخابراتی


کارشناس رسمی دادگستری ، برق و الکترونیک و مخابرات

www.karshenas-rasmi.com