• خانه
 • کارشناس دادگستری ارزیابی املاک | ماشین آلات | خودرو | آتش نشانی

کارشناس دادگستری ارزیابی املاک | ماشین آلات | خودرو | آتش نشانی

کارشناس دادگستری ارزیابی

کارشناس دادگستری ارزیابی
ارزیابی املاک * راه و ساختمان * ارزیابی ماشین آلات * ارزیابی خودرو * نقشه برداری * تامین دلیل * اجاره بها * اجرت المثل * مهاجرت * آتش نشانی * حسابداری و حسابرسی * اموال منقول * گزارش فارسی و انگلیسی * سفارت * برند * داروخانه

کارشناس دادگستری ارزیابی املاک کارشناس رسمی دادگستری * ارزیابی املاک * راه و ساختمان * ارزیابی ماشین آلات * ارزیابی خودرو * نقشه برداری * تامین دلیل * اجاره بها * اجرت المثل * مهاجرت * آتش نشانی * حسابداری و حسابرسی * اموال منقول * گزارش فارسی و انگلیسی * سفارتکارشناس دادگستری راه و ساختمان

 • ارزیابی اراضی و ساختمان ها و تعیین قیمت املاک و قیمت گذاری کارخانجات
 • برآورد هزینه های ساختمانی
 • تعیین علت خسارت، میزان خسارت و تعمیرات در امور ساختمانی
 • تشخیص حسن انجام کارهای ساختمانی به لحاظ فنی و اجرایی
 • تشخیص اختلافات فی ما بین پیمانکاران ، کارفرمایان و مشاوران
 • متره و برآورد ساختمان و تعیین میزان پیشرفت کار و اجرت المثل کارهای ساختمانی
 • تعیین و تعدیل اجاره بها و تعیین اجرت المثل اجاره بها
 • تعیین سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت
 • تشخیص اراضی موات، دایر و بایر از نظر ساختمانی
 • ارائه نظر کارشناسی و ارزیابی املاک و تهیه ترازنامه مالی برای مهاجرت
 • به کشورهای کانادا، آمریکا ، استرالیا و  …

کارشناس دادگستری راه و ساختمانکارشناس دادگستری ارزیابی ماشین آلات

 • ارزیابی ماشین آلات و کارخانجات جهت دارایی , بانکها , افزایش سرمایه , مهاجرت
 • ارزیابی و رسیدگی ماشین آلات ،
 • ارزیابی تجهیزات و خطوط تولید کارخانجات تولیدی و ماشین آلات راه سازی ومعدنی
 • ارزیابی دستگاههای صنعتی
 • ارزش گذاری بر اموال توقیف شده
 • تخمین قیمت پایه برای ماشین آلات و تجهیزات صنعتی
 • قیمت گذاری ماشین آلات ساختمانی و راه سازی جهت انجام مزایده
 • ارزش گذاری بر تجهیزات صنعتی و ماشین آلات دپو شده و متروک ، جهت برگذاری مزایده
 • تعیین خسارتهای وارده به تجهیزات و دستگاه های دپو شده در انبار های گمرکات
 • نقل و انتقال و ثبت ماشین آلات و تاسیسات و تجهیزات کارخانه در دفاتر
 • ترهین ماشین آلات کارخانه جهت ضمانت وام
 • تجدید ارزیابی ماشین آلات جهت ثبت در دفاتر مالی شرکت ها و کارخانجات

کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی ماشین آلاتکارشناس دادگستری ارزیابی املاک

 • تعیین قیمت و کارشناسی زمین ، ساختمان ، آپارتمان ، اراضی ، ابنیه ناتمام –  کلیه کاربریها
 • ارزیابی و ارائه گزارش کارشناسی در خصوص املاک دارای کاربری ترکیبی مانند کارخانجات
 • ارزیابی املاک و تعیین ارزش با ترجمه به زبان انگلیسی جهت ارائه به سفارتخانه ها و محاکم خارجی
 • تعیین قیمت جهت حل اختلاف یا تعیین قیمت عادله جهت انجام معامله
 • کارشناسی جهت دادگاهها و سازمانها و نهادها برای ضمانت و یا مناقصات و مزادیات ، اجرای احکام
 • تعیین قیمت جهت واگذاری املاک واقع در طرح های عمرانی مانند شهرداری ها، وزارتخانه ها
 • کارشناسی در اجرای لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی واملاك برای اجرای برنامه‌های دولت
 • کارشناسی در اجرای قانون نحوه‌ی تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری‌ها
 • تعیین قدرالسهم از عرصه مشاعی جهت تعیین سهم مالکیت در قراردادهای مشارکت در ساخت

کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی املاککارشناس دادگستری ارزیابی مهاجرت

 • خدمات کارشناسی و ارزیابی املاک و دارایی جهت مهاجرت و ارایه به سفارت
 • ارزیابی و و ارائه گزارش کارشناسی زمین ، ساختمان ، آپارتمان و سایر دارائیهای متقاضیان مهاجرت از طریق سرمایه گذاری
 • تهیه ترازنامه مالی جهت مهاجرت از طریق سرمایه گذاری
 • ارایه گزارش کارشناسی ارزیابی ملک و سایر دارایی ها به زبان انگلیسی و فارسی
 • ارایه گزارش کارشناسی ارزیابی به همراه اخذ تاییدیه های کانون کارشناسان رسمی دادگستری و وزارت خارجه و قوه قضائیه
 • ارائه ترجمه مجوز و پروانه کارشناسی جهت ارائه به سفارت

کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی مهاجرتکارشناس دادگستری تاییدیه آتنشانی

 • اظهارنظر و ارائه تاییدیه کارشناسی جهت اخذ پایان کار ساختمانی در خصوص طرحهاي ايمني و آتش نشاني
 • بررسي و اظهارنظر در خصوص طرحهاي ايمني و آتش نشاني
 • تعيين ميزان خسارات و تعميرات امور ايمني و آتش نشاني
 • بررسي و اظهارنظر در خصوص امور ايمني و آتش نشاني در اماكن و صنايع
 • برآورد نيازهاي ايمني و آتش نشاني در اماكن وصنايع
 • برآورد هزينه هاي امكانات و سيستم هاي ايمني و آتش نشاني
 • بررسي كيفي امور ايمني و آتش نشاني ( فني و اجرائي )
 • بررسي كيفي امور سرويس و نگهداري وسايل و سيستمهاي ايمني و آتش نشاني
 • تحليل سيستم هاي ايمني و آتش نشاني
 • ارزیابی و تعيين خسارات ناشي از حوادث و آتش سوزي
 • تحليل و ارزيابي طرح ها و برنامه هاي ايمني و آتش نشاني
 • بررسی علت يابي آتش سوزي ها و حوادث

کارشناس رسمی دادگستری تاییدیه آتنشانیکارشناس دادگستری ارزیابی خودرو

 • ارائه گزارش رسمی و تعیین قیمت انواع خودرو های ایرانی و خارجی
 • تعيين ميزان خسارت و كاهش قيمت ناشي از تصادف
 • ارزیابی و تعیین قیمت خودرو جهت مهاجرت
 • رسیدگی و بررسی افت قیمت خودرو های داخلی و خارجی
 • ارزیابی و تعیین قیمت خودرو و ارائه گزارش جهت مناقصات و مزایدات
 • ارزیابی و تعیین قیمت خودرو و ارائه گزارش رسمی جهت ارائه به لیزینگ
 • کارشناسی و ارائه گزارش رسمی جهت ارائه به کارخانجات خودرو سازی
 • مشاوره حقوقی و فنی و تنظیم قرارداد های تجاری جهت معامله خودروهای سبک و سنگین
 • تعیین عامل ، تامین دلیل و ارزیابی در مورد خسارات وارده به خودرو
 • تهیه گزارش برآورد و ارزیابی ارزش خودرو و دارائیها و ارزش سهام شرکتها
 • ارزيابي و تعيين اجرت المثل و اجاره بهاء
 • اظهار نظر فني و تعيين خسارت تعميرگاهي و تناژ وسائط نقليه موتوري زميني

کارشناس دادگستری ارزیابی خودروکارشناس دادگستری ارزیابی سهام

 • ارزیابی سهام شرکت‌ها توسط کارشناس دادگستری
 • قیمت گداری سهام جهت تعیین ارزش پایه مزایده‌ها و یا تجدید ارزیابی دارائیها
 • ارزیابی سهام کارگزاری‌ها توسط گروه کارشناسان رسمی دادگستری
 • جهت ترهین و استفاده به عنوان وثیقه و ضمانت در دادگاه ها و نهادها و موسسات
 • جهت تعیین ارزش سهام به منظور شرکت در مناقصات و مزایدات و یا ورود به بازار بورس
 • ارزیابی سهام شرکت ها و کارخانه‌ها و واحدهای صنعتی
 • ارزیابی سهام موسسات خصوصی و دولتی و یا مالی و اعتباری

کارشناس دادگستری ارزیابی سهامکارشناس دادگستری ارزیابی اموال

 • کارشناسی و ارزيابي و تعيين ارزش لوازم و دستگاههاي خانگي
 • ارزيابي رسمی و تعيين قیمت لوازم و دستگاههاي اداري
 • ارزيابي و تعيين ارزش رسمی قطعات لوازم و دستگاههاي اداري
 • ارزيابي و تعيين قیمت قطعات لوازم و دستگاههاي خانگي
 • بررسي و کارشناسی دلايل از كارافتادگي و خرابي لوازم و دستگاههاي خانگي و اداري
 • بررسي و کارشناسی رسمی و تعيين خسارت وارده به لوازم و دستگاههاي خانگي و اداري
 • ارزيابي كيفي و فني لوازم و دستگاههاي خانگي و اداري
 • ارائه خدمات مشاوره اي در زمينه تامين و استقرار سيستم تعمير و نگهداري انواع لوازم و دستگاههاي خانگي و اداري
 • محاسبه استهلاك و ذخيره كاهش ارزش لوازم و دستگاههاي خانگي واداری

کارشناس دادگستری ارزیابی اموالکارشناس دادگستری ارزیابی تجهیزات پزشکی

 • ارزيابي و قيمت گذاري تجهيزات و وسايل پزشکي ، آزمايشگاهي ، دندانپزشکي
 • تطابق مواد مصرفي و تجهيزات پزشکي و آزمايشگاهي و دندانپزشکي با استانداردهاي مربوطه
 • بررسي فني و اقتصادي طرح هاي مهندسي پزشکي و اعضاي مصنوعي بررسي مواد مورد مصرف در قطعات پزشکي (بيو تريال)
 • بررسي مواد قابل کاشت در بدن ( ايمپلنت ها و پيش ميکرها و مواد دندانپزشکي و چشم پزشکي و پروتزهاي مفاصل و ارتوپدي قلب و دريچه مصنوعي غشاهاي سوختگي و پوست مصنوعي و رهايش داروها )
 • ارزیابی دستگاههاي مترون و استريل کننده و بررسي اتاق تميز (بيومتريال)
 • مسائل مرتبط با مهندسي بافت و سلول درماني ( بيومتريال )
 • بررسي تجهيزات پزشکي مورد استفاده معلولين ( مانند ويلچر و اتومبيل مخصوص معلولين) (بيو مکانيک )
 • بررسي سيستم هاي روباتيک درپزشکي ( بيومکانيک،بيوالکتريک )
 • بررسي پردازش هاي سيگنالهاي صوتي و تصويري بيولوژيکي و ديجيتالي (بيو الکتريک)
 • بررسي ايمني الکتريکي تجهيزات پزشکي (بيو الکتريک)
 • بررسي و ارزيابي دستگاههاي ليزر (بيوتريال )
 • ارزیابی محصولات کارخانجات داروسازی و شرکت هایی دارویی
 • ارزیابی و تعیین قیمت پروانه داروخانه

کارشناس دادگستری ارزیابی تجهیزات پزشکیکارشناس دادگستری ارزیابی برند و ثبت اختراع

 • کارشناس رسمی دادگستری ثبت اختراع و علائم تجارتي
 • کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی برند
 • کارشناسی و بررسي و اظهار نظر در مورد نحوه عمليات اجرايي مربوط به صدور مجوز پذيره نويسي
 • کارشناسی و بررسي ثبت انواع شركتهاي تجاري و موسسات غير تجاري
 •  کارشناسی و بررسي و كنترل اساسنامه و صورت مجالس جامع مختلف
 • کارشناسی و بررسي حدود اختيارات هيات مديره و عملكرد آنها
 • کارشناسی و بررسي ثبت تغييرات شرکت ها و موسسات
 • بررسي و اظهار نظر نسبت به صحت اقدامات مربوط به ثبت اختراعات و علائم تجارتي
 • کارشناسی و بررسي تطبيق اختراعات و علائم تجارتي با مقررات بين المللي

کارشناس دادگستری ارزیابی برند و ثبت اختراعکارشناس دادگستری براورد هزینه های ساختمانی

برآورد هزینه های ساختمانی

 • تعیین هزینه های اجرایی ساختمانها و املاک جهت موارد ذکر شده در بند قبل
 • محاسبه سهم آورده طرفین در قراردادها  مشارکت در ساخت و قراردادهای عمرانی
 • رسیدگی به اختلافات کارفرمایان و پیمانکاران در خصوص هزینه های اجرا


کارشناس دادگستری تعیین علت خسارت

تعیین علت خسارت، میزان خسارت و تعمیرات در امور ساختمانی

 • تامین دلیل و بررسی علل ورود آسیب به ساختمانها  جهت تشخیص مقصر
 • تعیین میزان خسارت وارده جهت تامین هزینه از سوی مسبب
 • تعیین علت و میزان ورود خسارت در پروژه های تعمیراتی ناموفق


کارشناس دادگستری تشخیص حسن انجام کارهای ساختمانی

تشخیص حسن انجام کارهای ساختمانی به لحاظ فنی و اجرایی

 • بررسی صحت عملیات عمرانی اجرا شده در پروژه های ساختمانی
 • تطبیق موارد اجرایی با قراردادها و حل اختلاف
 • تطبیق فنی مستندات اجرایی با پروژه
 • کنترل کیفیت مصالح، بازرسی جوش، تطبیق مستندات نتایج آزمایشگاهی اجرا
 • تطبیق نقشه‌های ساختمانی با وضعیت محل و بنا
 • تعیین قدمت املاک


کارشناس دادگستری تشخیص اختلاف

تشخیص اختلافات فی ما بین پیمانکاران ، کارفرمایان و مشاوران

 • رسیدگی به قراردادهای مابین پیمانکاران ، کارفرمایان و مشاوران
 • ارائه مشاوره حقوقی و فنی و تهیه قرارداد های مهم عمرانی ، تجاری و ارجاعی و …
 • برآورد مطالبات پیمانکار و محاسبه و اعلام ارزش روز مطالبات در زمان تادیه
 • كارشناسی و تعیین میزان خسارت وارده ناشی از عملکرد کارفرما ، پیمانکار یا مشاور
 • محاسبه اجرت المثل کارهای ساختمانی پیش بینی نشده در قراردادها
 • تشخیص دلایل و علل تغییر مدت پیمان و محاسبه ارزش حقوق ناشی از آن
 • بررسی تأخیرات پروژه و محاسبه ارزش ریالی تاخیرات در قراردادها
 • بررسی مستندات تعلیق  یا تسریع پروژه و ارائه گزارش کارشناسی محاسبه ارزش ریالی آنها
 • بررسی صحت یا عدم صحت دلایل ضبط تضمین انجام تعهدات و حسن انجام كار
 • ارائه گزارش کارشناسی خسارت معنوی و ریالی وارده ناشی از ضبط تضامین و یا مطالبات مسدود (بلوکه) شده
 • ارائه گزارش کارشناسی محاسبه ارزش ریالی تغییر مقادیر كار ، قیمتهای جدید ، تعدیل نرخ پیمان
 • بررسی و ارائه گزارش صحت یا عدم صحت دلایل فسخ پیمان و برآورد خسارت ناشی از آن
 • تطبیق صحت اجرای قوانین و مقررات و شرایط عمومی پیمان در قراردادها
 • تطبیق تفسیری شرایط عمومی پیمان ، قوانین و آئین نامه ها با قرارداد های جاری پیمانکاران
 • تهیه صورتحساب قطعی قرارداد پیمانکاران بر اساس ماده ۵۱ و ۵۲ ش ع پ  وصورت وضعیت ها و تعدیل نرخ پیمان و …
 • ارائه گزارش تطبیقی صورتحساب قرارداد با مدارک، مستندات و قوانین و آئین نامه ها
 • اخذ استعلام های مورد نیاز تهیه صورتحساب برای پیمانکاران از مراجع ذیربط و پیگیری جهت تسریع
 • تهیه گزارش برآورد موضوع قانون مهندسی ارزش در قراردادهای خاص
 • تهیه گزارش برآورد مالکیت معنوی و دارائیهای نامشهود و حقوق انحصاری ثبت شده
 • تهیه گزارش برآورد و ارزیابی ارزش اموال و دارائیها و ارزش سهام شرکتها
 • تهیه گزارش برآورد پروژه ها و طرح های عمرانی برای تصمیم گیری در مناقصات و مزایدات
 • تهیه گزارش طرح های توجیهی  و ارزیابی طرح های موجود به لحاظ اجرایی و امکان حصول هدف
 • اعلام نظر در خصوص برآورد هزینه اجرای كار، مبلغ پیمان ، مبلغ اولیه ، مبلغ نهایی ، ضریب ، نرخ و مدت پیمان
 • تامین دلیل و ارزیابی در مورد خسارات و ضایعات ناشی  از كار و بیمه كار مانند فوت و جرح و …
 • تعیین عامل ، تامین دلیل و ارزیابی در مورد خسارات وارده به تاسیسات زیربنایی
 • بررسی صحت برنامه زمان بندی و گزارشات پیشرفت فیزیکی و ریالی
 • تعیین و احصاء وظایف پیمانکاران ، کارفرمایان و مشاوران در قراردادهای خاص
 • محاسبه و رسیدگی به صورت وضعیتها و محاسبه آیتم های شرایط عمومی پیمان در قراردادها
 • بررسی و ارزیابی مطالعات و گزارش و طرح‌های تهیه شده بوسیله مهندس مشاور
 • بررسی و ارزیابی و ارائه گزارش تامین دلیل حسن اجرای طرح‌های بوسیله پیمانکاران
 • رسیدگی و نظارت بر روند سیر مراحل تحویل موقت یا قطعی در طرح ها
 • ارائه طرح های پیشنهادی بهبود مدیریت و تنظیم چارت و اخذ استانداردهای مورد نیاز طرح های بین المللی
 • ارائه مشاوره و خدمات فنی و مهندسی در خارج از کشور برای احقاق حق شرکتهای تجاری و عمرانی ایرانی و خارجی
 • تهیه مستندات مورد نیاز به زبانهای دیگر برای ارائه در مراجع قضایی بین المللی مانند لاهه و … در خصوص مناقصات و قراردادهای بین المللی
 • طرح دعوی و پیگیری اخذ نتیجه در دادگاههای بین المللی و معرفی وکلای دارای صلاحیت در خصوص مناقصات و قراردادهای بین المللی
 • ارائه مشاوره در خصوص ثبت کنسرسیوم های داخلی و خارجی برای شرکت در مناقصات بین المللی


 کارشناس دادگستری اجرت المثل کارهای ساختمانی

متره و برآورد ساختمان و تعیین میزان پیشرفت کار و اجرت المثل کارهای ساختمانی

 • رسیدگی به مقادیر کار و صورت وضعیت ساختمان  و محاسبه مقادیر اجرایی به لحاظ حجم
 • محاسبه مصالح مورد نیاز به لحاظ حجمی و ریالی
 • ارائه گزارش تطبیقی زمان بندی درصد پیشرفت اجرای بنا بر اساس رشد فیزیکی و ریالی
 • تعیین دستمزد ها و هزینه های اجرایی عوامل دخیل در ساخت
 • بررسی و اعلام نظر در مورد  برنامه زمانبندی اجرای پروژه و کنترل پروژه


کارشناس دادگستری ارزیابی اجاره بها و اجرت المثل

تعیین و تعدیل اجاره بها و تعیین اجرت المثل اجاره بها

 • تعیین اجرت‌المثل و یا اجور گذشته و هزینه معادل بهره برداری از املاک
 • محاسبه میزان اجاره بها روز کلیه کاربریها  و تعدیل اجاره بها سرقفلی


کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی سرقفلی

تعیین سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت

 • جهت انجام معاملات و واگذاری به دولت ، شهرداریها و …
 • تعیین سهم مالک در نقل و انتقال سرقفلی
 • محاسبه حق کسب و پیشه و تجارت مشمول قانون مالک و مستاجر قبل از سال ۱۳۷۶


کارشناس رسمی دادگستری امورثبتی

تشخیص اراضی موات، دایر و بایر از نظر ساختمانی و امور ثبتی املاک

 • نقشه برداری ، تشخیص و تعیین حدود و موقعیت ثبتی املاک و مستغلات
 • ارائه نقشه  UTM  و تعیین مختصات جهانی
 • تهیه نقشه جانمایی املاک جهت ادارات ثبت اسناد واملاک  و در اجرای قانون جدید املاک فاقد سند
 • تطبیق مساحت ، حدود و تشخیص اختلافات و  تعارضات اسناد مالکیت، اضافه مساحت
 • تفکیک و تقسیم و افراز و مساحی املاک مشاع  و ساختمانها
 • اعلام نظر در خصوص مواد ۱۴۰ و ۱۴۷ و ۱۴۸ ثبت
 • بررسی تطبیقی قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی وآئین نامه
 • تفسیر عکسهای هوایی در اراضی و پیاده کردن پلاک ثبتی بر روی زمین و نقشه
 • تهیه نقشه برای املاک فاقد طول و ابعاد جهت ارائه به دفاتر شهرداریها و ادارات ثبت اسناد و املاک
 • نقشه‌برداری و پیاده کردن محدوده املاک بر روی نقشه‌هوائی


کارشناس رسمی دادگستری

google860283af644a8738.htmlکارشناس رسمی دادگستری