• خانه
 • کارشناسی و ارزیابی قیمت کارخانه | کارشناس رسمی دادگستری

کارشناسی و ارزیابی قیمت کارخانه | کارشناس رسمی دادگستری

کارشناسی و ارزیابی قیمت کارخانه

کارشناسی و ارزیابی قیمت کارخانه
کارشناسی و ارزیابی قیمت کارخانه


در کارشناسی و ارزیابی قیمت کارخانه اهم موارد مورد نیاز ارزیابی به شرح ذیل می باشند :

 • عرصه و اعیان

 • ماشین آلات

 • اموال منقول

 • خودرو و سایط نقلیه

 • برند

که مجموع ارزش دارایی های فوق (مشهود و نامشهود) بدون در نظر گرفتن دارایی جاری و یا بدهی نشان دهنده ارزش کارخانه می باشد.ارزیابی موارد فوق هرکدام بصورت جداگانه توسط کارشناس رسمی دادگستری در رشته مربوطه و صلاحیت مورد نیاز با توجه به حوزه قضایی کارشناس انجام می پذیرد و نهایتاً مجموع ارزش گزارشات کارشناسان به نرخ عادلانه نشان دهنده کارشناسی و ارزیابی قیمت کارخانه می باشد.

رشته های کارشناسی مورد نیاز در کارشناسی و ارزیابی قیمت کارخانه :

 • کارشناس رسمی دادگستری راه و ساختمان و نقشه برداری

 • کارشناس رسمی دادگستری برق ، ماشین و تاسیسات کارخانجات

 • کارشناس رسمی دادگستری اموال منقول

 • کارشناس رسمی دادگستری وسایط نقلیه زمینی

 • کارشناس رسمی دادگستری حسابداری و حسابرسی و بازرگانیعرصه و اعیان :

کارخانجات معمولاً دارای چند کارخانه و یا کارگاه زیر مجموعه می باشند که با توجه به نیاز و فعالیت دارای مساحت متفاوتی هستند. کاخانجات و کارگاه های تولیدی جهت انجام امور تولید از سوله های سازه فلزی با ارتفاع زیاد استفاده می کنند.

ماشین آلات :

خطوط تولید و اجزای تشکیل دهنده در سرفصل ماشین آلات ارزیابی می گردند .

اموال منقول :

اموالی و اشیائی  که نقل آنها از محلی به محل دیگر امکان‌پذیر است مانند لوازم و اثاثه اداری توسط کارشناس رسمی دادگستری رشته اموال منقول ارزشگذاری می شود.

خودرو و وسایط نقلیه :

خودروهایی که مالکیت آن ها به نام شرکت یا کارخانه می باشد جزو دارایی های شرکت و یا کارخانه می باشد که در کارشناسی و ارزیابی قیمت کارخانه مورد بررسی قرار می گیرند.

برند و یا نام تجاری :

برند نام یا نمادی است که با هدف فروش کالاها یا ارائه خدمات مورد استفاده قرار می‌گیرد.

کارشناسانی که صلاحیت ارزیابی برند را دارند با توجه به میزان کلی ارزش شرکت و صورت های مالی سنوات گذشته و درصد ارائه خدمات شرکت نسبت به کل بازار و بررسی دیگر عوامل موثر ارزیابی برند را انجام می دهندکارشناسی و ارزیابی قیمت کارخانه جبارزاده – کاظمی


0191 587 0912
0096 171 0912


62 32 54 44 021
38 66 02 44 021
89 66 02 44 021


r.jabbarzadeh@gmail.com