• خانه
  • نامه درخواست کارشناسی

نامه درخواست کارشناسی

بسمه تعالی

 

جناب آقای …………………………………

کارشناس محترم رسمی دادگستری

سلام علیلکم

     احتراماً؛ با توجه به اینکه اینجانب / شرکت ……………………. بعنوان مالک / نماینده

جهت ………………… نیاز به کارشناسی و ارزیابی …………………….. دارم ،

لذا خواهشمند است نسبت به بازدید و ارائه گزارش رسمی اقدامات لازم مبذول فرمایید .

ضمناً اصل و تصویر مدارک مورد نیاز ارزیابی به حضورتان ارائه خواهد گردید .

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       نام و نام خوانوادگی

                                                                                        امضا / مهر شرکت

                                                                                         شماره تماس