• خانه
  • طرح جامع مسکن | کارشناس رسمی دادگستری

طرح جامع مسکن | کارشناس رسمی دادگستری

طرح جامع مسکن کارشناس رسمی دادگستری

طرح جامع مسکن کارشناس رسمی دادگستری

 

طرح جامع مسکن کارشناس رسمی دادگستریطرح جامع مسکن کارشناس رسمی دادگستری

طرح جامع مسکن در تابستان 1394 براساس اسناد فرادست شامل قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران- سیاستهای کلی نظام و سیاستهای اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید و عرضه مسکن تهیه شده و به تصویب وزیر محترم راه و شهرسازی رسیده است.

این طرح شامل 7 برنامه محوری زیر می باشد:

  1. برنامه مسکن خانوارهای کم درآمد
  2. برنامه نوسازی و بهسازی بافت های فرسوده
  3. برنامه تقویت کارآمدی صنعت ساختمان
  4. برنامه اصلاحات و سیاست های زمین
  5. برنامه مسکن روستایی
  6. برنامه بهبود و توسعه نظام تأمین مالی مسکن
  7. برنامه توسعه بازار استیجاری

در حال حاضر دبیرخانه راهبردی طرح جامع مسکن در سازمان ملی زمین و مسکن- دفتر برنامه ریزی و بودجه تشکیل شده است که وظیفه آن مانیتورینگ- اندازه گیری- تحلیل و نظارت بر اجرای طرح جامع مسکن می باشد و مجری طرح جامع مسکن نیز تعیین گردیده است که وظیفه اصلی آن نظارت دائمی و مستمر بر برنامه های راهبردی و اجرایی طرح جامع مسکن کشور می باشد. دبیرخانه راهبردی طرح اخیراً 30 برنامه اجرایی با اولویت در ارتباط با 3 محور مسکن کم درآمدها- نوسازی و بهسازی بافت های فرسوده و توسعه بازار استیجاری را مشخص نموده و در حال رایزنی برای انتخاب شرکتهای ذیصلاح مهندسی مشاور برای اجرای آن می باشد.

کارشناس رسمی دادگستری گزارش ارزیابی دارایی جهت مهاجرت ارائه به سفارت يوگسلاويطرح جامع مسکن کارشناس رسمی دادگستری

www.karshenas-rasmi.comطرح جامع مسکن کارشناس رسمی دادگستری