• خانه
 • تشخیص اراضی موات ، دایر و بایر از نظر ساختمانی و امور ثبتی املاک

تشخیص اراضی موات ، دایر و بایر از نظر ساختمانی و امور ثبتی املاک

در این مقاله از کارشناس رسمی دادگستری ، به بررسی موضوع تشخیص اراضی موات ، دایر و بایر از نظر ساختمانی و امور ثبتی املاک خواهیم پرداخت. برای کسب اطلاعات بیشتر در این خصوص با ما تا انتهای این مطلب همراه باشید و نظرات و سوالات خود را در قسمت دیدگاه سایت مطرح نمایید.

تشخیص اراضی موات - کارشناس رسمی دادگستری

تشخیص اراضی موات

 • نقشه برداری ، تشخیص و تعیین حدود و موقعیت ثبتی املاک و مستغلات
 • ارائه نقشه UTM و تعیین مختصات جهانی
 • تهیه نقشه جانمایی املاک جهت ادارات ثبت اسناد واملاک و در اجرای قانون جدید املاک فاقد سند
 • تطبیق مساحت ، حدود و تشخیص اختلافات و تعارضات اسناد مالکیت، اضافه مساحت
 • تفکیک و تقسیم و افراز و مساحی املاک مشاع و ساختمانها
 • اعلام نظر در خصوص مواد ۱۴۰ و ۱۴۷ و ۱۴۸ ثبت
 • بررسی تطبیقی قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی وآئین نامه
 • تفسیر عکسهای هوایی در اراضی و پیاده کردن پلاک ثبتی بر روی زمین و نقشه
 • تهیه نقشه برای املاک فاقد طول و ابعاد جهت ارائه به دفاتر شهرداریها و ادارات ثبت اسناد و املاک
 • نقشه‌برداری و پیاده کردن محدوده املاک بر روی نقشه‌هوائی

دعاوى اختصاصى اراضی

کارشناس رسمی دادگستری اراضی موات :

‌ بر اساس دستورالعمل اجرایی ماده 12 قانون زمین شهری که توسط وزارت مسکن و شهرسازی تهیه و اجرا گردیده به منظور تشخیص نوع اراضی ، کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری مرکب از سه نماینده وزارت مسکن و شهرسازی که به حکم وزیر مسکن و شهرسازی منصوب می شود ، تشکیل می شود.

تشخیص زمین های موات شهری در کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری

در ماده 12 قانون زمین شهری تشخیص عمران و احیا ، تاسیسات متناسب ، تعیین نوع زمین دایر و تمیز بایر از موات بر عهده وزارت مسکن و شهرسازی می باشد. در این آیین نامه مواردی که افراد مکلف به تشخیص نوع زمین و اخذ نظریه وزارت مسکن و شهرسازی میباشد مشخص شده است که بر اساس ماده 14 این آیین نامه تشخیص زمین های موات شهری بر عهده کمیسیونی به نام کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری است و اگر به تشخیص کمیسیون فوق الذکر زمینی ، موات تشخیص داده گردد به موجب اصل 45 قانون اساسی جزو انفال محسوب گردیده و در اختیار دولت اسلامی قرار داده می شود.

 

تشخیص اراضی موات - کارشناس رسمی دادگستری

 

اراضی که قابل طرح در کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری نیستن :

اراضی متعلق به دولت :

اسناد اراضی موات ابطال و سند به نام دولت صادر می شود و در اختیار آن است از این رو طرح مسئله در کمیسیون وجاهت قانونی ندارد.

اراضی دارای گواهی عمرانی :

چنانچه مالک زمینی بر اساس آئین نامه قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری ظرف مدت 3 ماه از تاریخ تصویب آیین نامه ، با ارائه کپی سند مالکیت زمین و کروکی مربوطه گواهی عدم موات دریافت کند و در کمیسیون ماده 12 یک بار گواهی مبنی بر موات نبودن زمین صادر گردد ، دیگر موجبی جهت طرح مجدد مسئله در کمیسیون وجود ندارد.

اراضی متعلق به شهرداری ها و شرکت های وابسته به شهرداری:

با توجه به وظایف محوله به شهرداری ها ، وجود اراضی موات در ید آن ها جهت اجرای طرح های عمومی و عمرانی بلامانع میباشد و زمین ها و اراضی متعلق به آنها ، قابل طرح در کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری نیست.

اراضی که قبلا نسبت به آنها رای کمیسیون صادر گردیده :

چنانچه کمیسیون نسبت به ملکی یک نوبت رسیدگی و نوعیت آن را تشخیص داده باشد دیگر حق تغییر آن را ندارد.

ابلاغ نظریه کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری

نظریه وزارت مسکن و شهرسازی بایستی حداکثر ظرف 15 روز از سوی مرجع درخواست کننده به مالک یا مالکین ابلاغ گردد و در صورت عدم دسترسی به مالک یا مالکین یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار محلی و در صورت نبودن روزنامه محلی در روزنامه کثیرالانتشار در نزدیک محل وقوع ملک آگهی میشود.

اعتراض به رای کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری

اشخاصی که نسبت به رای کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری اعتراض دارند و ادعا میکند که زمین آنها موات نیست و سابقه عمران و احیا دارد باید با طرح دعوا مبنی بر ابطال نظریه کمیسیون اقدام کنند.

مرجع صالح به اعتراض به رای کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری

برابر ماده 12 قانون زمین شهری :” تشخیص وزارت مسکن و شهرسازی قابل اعتراض در دادگاه صالحه است .” منظور از دادگاه صالحه در اینجا دادگاه عمومی حقوقی می باشد.

اعتراض به نظریه تشخیص راجع به املاک و اراضی طبق ماده 12 ایین دادرسی مدنی می بایست در دادگاهی اقامه شود که مال غیر منقول ( ملک ) در آن حوزه واقع شده باشد. اگرچه خوانده د رآن حوزه سکونت نداشته باشد. که در این زمینه کارشناس رسمی دادگستری اراضی می تواند برای شما راهنمای خوبی باشد.

اعتراض به رای کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری بر اساس سند عادی ( مبایعه نامه )

تبصره ماده 7 قانون زمین شهری درخصوص دارندگان اسناد عادی چنین میباشد که :” کسانی که به تاریخ قبل از قانون مالکیت اراضی موات شهری ( مصوب 1358 ) با اسناد عادی دارای زمین بودند و در مهلت های تعیین شده قبلی از طرف مراجع مربوطه تشکیل پرونده شده بود و یا در شهر هایی که تا کنون مهلت های مذکور برای تشکیل پرونده اعلام نشده در صورتی که تاریخ تنظیم سند عادی و صحت معامله از طرف مراجع ذیصلاح قضایی تایید شود ، برابر ضوابطی که در آیین نامه اجرایی این قانون تعیین می شود اجازه عمران دارد”.

اعتراض به رای کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری بر اساس سند رسمی مشاعی

برای طرح دعوای اعتراض یا ابطال رای کمیسیون صرف مالکیت مشاعی کافی نیست و شخص معترض باید حتما سند مالکیت شش دانگ مفروز را دارا باشد و یا انکه همه مالکین مشاعی نسبت به طرح دعوای اعتراض و ابطال رای کمیسیون اقدام کنند وگرنه دعوی شخص به علت عدم مالکیت بر کل پلاک مشاعی ، مورد پذیرش نیست. که در این زمینه کارشناس رسمی دادگستری اراضی می تواند برای شما راهنمای خوبی باشد.

ابطال رای کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری

به صرف موات تشخیص دادن زمین از سوی وزارت مسکن و شهرسازی ادارات ثبت مکلف به صدور سند به نام دولت است و اعتراض به نظریه نیز مانع از این اقدام نمی شود اما در صورتی که اراضی مورد اختلاف در کمیسیون موضوع ماده 12 قانون زمین شهری ، با تصمیم دادگاه عمومی ابطال گردد باید به مالکیت مالک آن برسد. این مجموعه با همکاری تعدادی از وکلای دادگستری و کارشناس رسمی دادگستری مهندسین و وکلا با تحصیلات دانشگاهی فوق لیسانس و دکتری و اساتید دانشگاه ها در رشته های حقوقی و راه و ساختمان و مهندسی آماده انجام امور وکالت و کارشناسی بصورت تخصصی در سطح کشور می باشد.

وکیل دادگستری کمیسیون مادخ 12 قانون زمین شهری | کارشناس رسمی دادگستری اراضی و اموال غیر منقول