• خانه
 • تایید نقشه | کارشناس رسمی دادگستری | نقشه برداری

تایید نقشه | کارشناس رسمی دادگستری | نقشه برداری

تایید نقشه کارشناس رسمی دادگستری

تایید نقشه کارشناس رسمی دادگستری

کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری

تایید نقشه کارشناس رسمی دادگستری • نقشه برداری، تشخیص و تعیین حدود و موقعیت ثبتی املاک و مستغلات
 • ارائه نقشه  UTM  و تعیین مختصات جهانی
 • تهیه نقشه جانمایی املاک جهت ادارات ثبت اسناد و املاک  و در اجرای قانون جدید املاک فاقد سند
 • تطبیق مساحت، حدود و تشخیص اختلافات و  تعارضات اسناد مالکیت، اضافه مساحت
 • تفکیک و تقسیم و افراز و مساحی املاک مشاع  و ساختمانها
 • اعلام نظر در خصوص مواد ۱۴۰ و ۱۴۷ و ۱۴۸ ثبت
 • بررسی تطبیقی قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي وآئین نامه
 • تفسیر عکسهای هوایی در اراضی و پیاده کردن پلاک ثبتی بر روی زمین و نقشه
 • تهیه نقشه برای املاک فاقد طول و ابعاد جهت ارائه به دفاتر شهرداریها و ادارات ثبت اسناد و املاک
 • نقشه‌برداری و پیاده کردن محدوده املاک بر روی نقشه‌هوائی


کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری

 •   تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و تعیین مختصات دقیق محل ملک (ماده ۱۴۷) و همچنین …
 •   تطبيق نقشه ارائه شده با محل وقوع ملك و تعيين حدود جغرافيايي، حقوق ارتفاقي و شماره پلاك فرعي و اصلي ملك مورد تقاضا
 •   تعيين ميزان و نحوه تصرفات متقاضي و خريداري از مالك رسمي
 •   تعيين نوع و ميزان مستحدثات و اعيان احداثي
 •   تعيين ارزش عرصه و اعيان به تفكيك برمبناي قيمت منطقه اي
 •   اعلام نظر صريح مبني بر عدم وجود سابقه ملي و يا دولتي و يا موات نسبت به ملك مورد كارشناسي
 •   اظهارنظر در خصوص مطابقت ميزان سهم مالك مشاعي با تصرفات وي در خصوص درخواستهاي مرتبط به مالكين رسمي مشاعي


 • نقشه برداری و مساحی
 • پیاده سازی بیس پلیت های ساختمانی وفوندانسیون و ستون ها و دیواره ها و کنترل شاغولی آن
 • تهیه نقشه از وضع موجود زمین و ملک شما
 • تهیه نقشه توپوگرافی ومسطحاتی
 • تهیه نقشه های ماده ۱۴۷ و کاداستر و ثبتی برای شهرداری واداره ثبت و نقشه های UTM
 • تبدیل نقشه های قدیمی LOCAL به نقشه جدید UTM
 • برداشت و تفکیک اراضی طبق اصول شهرسازی
 • طراحی و تهیه نقشه از تمامی قسمتهای ساختمان از پی تا نما
 • محوطه سازی,مسیر جداول,کانیو,تهیه ازبیلت
 • اجرا وکنترل دیواره های محل خاکبرداری های عمیق (مانیتورینگ)
 • برکف ,برداشت زمین و پیاده نمودن اکس ستون…
 • تفکیک زمین
 • حجم عملیات خاکی
 • تهیه نقشه توپوگرافی واطلاعات مکانی جهت مطالعات زمین واراضی شما
 • تهیه نقشه کاداستر و ملکی و تفکیک اراضی و تهیه نقشه در اسرع وقت….
 • انجام پروژه های شرکتی به صورت قراردادی وپیمانکاری
تایید نقشه کارشناس رسمی دادگستری

www.karshenas-rasmi.com

www.asia-acc.com

www.krdit.comآخرین مقالات

اشتراک گذاری