• خانه
 • تایید نقشه | کارشناس رسمی دادگستری | نقشه برداری

تایید نقشه | کارشناس رسمی دادگستری | نقشه برداری

تایید نقشه کارشناس رسمی دادگستری

کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری

تایید نقشه کارشناس رسمی دادگستری • نقشه برداری، تشخیص و تعیین حدود و موقعیت ثبتی املاک و مستغلات
 • ارائه نقشه  UTM  و تعیین مختصات جهانی
 • تهیه نقشه جانمایی املاک جهت ادارات ثبت اسناد و املاک  و در اجرای قانون جدید املاک فاقد سند
 • تطبیق مساحت، حدود و تشخیص اختلافات و  تعارضات اسناد مالکیت، اضافه مساحت
 • تفکیک و تقسیم و افراز و مساحی املاک مشاع  و ساختمانها
 • اعلام نظر در خصوص مواد ۱۴۰ و ۱۴۷ و ۱۴۸ ثبت
 • بررسی تطبیقی قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي وآئین نامه
 • تفسیر عکسهای هوایی در اراضی و پیاده کردن پلاک ثبتی بر روی زمین و نقشه
 • تهیه نقشه برای املاک فاقد طول و ابعاد جهت ارائه به دفاتر شهرداریها و ادارات ثبت اسناد و املاک
 • نقشه‌برداری و پیاده کردن محدوده املاک بر روی نقشه‌هوائی


کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری

 •   تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و تعیین مختصات دقیق محل ملک (ماده ۱۴۷) و همچنین …
 •   تطبيق نقشه ارائه شده با محل وقوع ملك و تعيين حدود جغرافيايي، حقوق ارتفاقي و شماره پلاك فرعي و اصلي ملك مورد تقاضا
 •   تعيين ميزان و نحوه تصرفات متقاضي و خريداري از مالك رسمي
 •   تعيين نوع و ميزان مستحدثات و اعيان احداثي
 •   تعيين ارزش عرصه و اعيان به تفكيك برمبناي قيمت منطقه اي
 •   اعلام نظر صريح مبني بر عدم وجود سابقه ملي و يا دولتي و يا موات نسبت به ملك مورد كارشناسي
 •   اظهارنظر در خصوص مطابقت ميزان سهم مالك مشاعي با تصرفات وي در خصوص درخواستهاي مرتبط به مالكين رسمي مشاعي


 • نقشه برداری و مساحی
 • پیاده سازی بیس پلیت های ساختمانی وفوندانسیون و ستون ها و دیواره ها و کنترل شاغولی آن
 • تهیه نقشه از وضع موجود زمین و ملک شما
 • تهیه نقشه توپوگرافی ومسطحاتی
 • تهیه نقشه های ماده ۱۴۷ و کاداستر و ثبتی برای شهرداری واداره ثبت و نقشه های UTM
 • تبدیل نقشه های قدیمی LOCAL به نقشه جدید UTM
 • برداشت و تفکیک اراضی طبق اصول شهرسازی
 • طراحی و تهیه نقشه از تمامی قسمتهای ساختمان از پی تا نما
 • محوطه سازی,مسیر جداول,کانیو,تهیه ازبیلت
 • اجرا وکنترل دیواره های محل خاکبرداری های عمیق (مانیتورینگ)
 • برکف ,برداشت زمین و پیاده نمودن اکس ستون…
 • تفکیک زمین
 • حجم عملیات خاکی
 • تهیه نقشه توپوگرافی واطلاعات مکانی جهت مطالعات زمین واراضی شما
 • تهیه نقشه کاداستر و ملکی و تفکیک اراضی و تهیه نقشه در اسرع وقت….
 • انجام پروژه های شرکتی به صورت قراردادی وپیمانکاری


آزمون کارشناس رسمی دادگستری, رسمی دادگستری نقشه برداری, کارشناس دادگستری نقشه برداری, کارشناس رسمی دادگستری, کارشناس رسمی دادگستری املاک, کارشناس رسمی دادگستری امور ثبتی, کارشناس رسمی دادگستری تایید نقشه, کارشناس رسمی دادگستری تفسیر عکس هوایی, کارشناس رسمی دادگستری راه و ساختمان, کارشناس رسمی دادگستری راه و ساختمان و نقشه برداری, کارشناس رسمی دادگستری نقشه 1/2000, کارشناس رسمی دادگستری نقشه 1/500, کارشناس رسمی دادگستری نقشه UTM, کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری, کارشناس رسمی دادگستری یو تی ام, کارشناس رسمی نقشه برداری, نقشه برداری کارشناس دادگستری


تایید نقشه کارشناس رسمی دادگستری

www.karshenas-rasmi.com