• خانه
  • برآورد هزینه های ساختمانی

برآورد هزینه های ساختمانی

برآورد هزینه های ساختمانیراه و ساختمان و نقشه برداری

  • تعیین هزینه های اجرایی ساختمانها و املاک جهت موارد ذکر شده در بند قبل
  • محاسبه سهم آورده طرفین در قراردادها  مشارکت در ساخت و قراردادهای عمرانی
  • رسیدگی به اختلافات کارفرمایان و پیمانکاران در خصوص هزینه های اجرا

برآورد هزینه های ساختمانی

آخرین مقالات

اشتراک گذاری