کارشناس رسمی مهاجرت

کارشناس رسمی دادگستری مهاجرت

کارشناس رسمی دادگستری مهاجرت | ارزیابی اموال و دارایی

کارشناس رسمی دادگستری مهاجرت کارشناس رسمی دادگستری مهاجرت ارزیابی املاک و دارایی ارزیابی خودرو و وسایط نقلیه ارزیابی ماشین آلات تهیه تراز مالی ارزیابی پروانه و سرقفلی خدمات کارشناسی و ارزیابی املاک و دارایی جهت مهاجرت و ارایه به سفارت ارزیابی و و ارائه گزارش کارشناسی زمین ، ساختمان ، آپارتمان و سایر دارائیهای متقاضیان …

کارشناس رسمی دادگستری مهاجرت | ارزیابی اموال و دارایی ادامه »

ارزیابی املاک جهت مهاجرت ارایه به سفارت | کارشناس رسمی دادگستری

<<<<<<< ارزیابی املاک جهت مهاجرت ارایه به سفارت >>>>>>> ارزیابی املاک جهت مهاجرت ارایه به سفارت   خدمات کارشناسی و ارزیابی املاک و دارایی جهت مهاجرت و ارایه به سفارت ارزیابی و و ارائه گزارش کارشناسی زمین ، ساختمان ، آپارتمان و سایر دارائیهای متقاضیان مهاجرت از طریق سرمایه گذاری تهیه ترازنامه مالی جهت مهاجرت …

ارزیابی املاک جهت مهاجرت ارایه به سفارت | کارشناس رسمی دادگستری ادامه »

قانون نحوه اعطای صلاحیتهای کارشناس رسمی دادگستری

قانون نحوه اعطای صلاحیتهای کارشناس رسمی دادگستری قانون نحوه اعطای صلاحیتهای کارشناس رسمی دادگستری    به استناد بند «ب» ماده (7) قانون کارشناسان رسمی دادگستری وآئین‌نامه اجرائی آن نظام نامه نحوه اعطای صلاحیتهای کارشناسی بشرح ذیل به تصویب رسید: ماده 1ـ اعطای صلاحیت‌های اولیه کارشناسی برای کسانی که مراحل مختلف قانونی برای اخذ پروانه کارشناسی …

قانون نحوه اعطای صلاحیتهای کارشناس رسمی دادگستری ادامه »