کارشناس رسمی دادگستری کشاورزی و منابع طبیعی

کارشناس رسمی دادگستری کشاورزی | منابع طبیعی | اراضی کشاورزی

کارشناس رسمی دادگستری کشاورزی و منابع طبیعی کارشناس رسمی دادگستری رشته کشاورزی و منابع طبیعی   کارشناسی و برآورد هزينه هاي توليد و قيمت گذاري محصولات كشاورزي تعيين حق ريشه و احياء و امتياز صاحبان نسق زراعي و غارسين و مستاجرين و متعرضين قانوني تعیین قیمت و ارزيابي اراضي مزروعي و باغي و برآورد هزينه …

کارشناس رسمی دادگستری کشاورزی | منابع طبیعی | اراضی کشاورزی ادامه »