کارشناس رسمی دادگستری تاور کرین

کارشناس رسمی دادگستری تاور کرین | tower crane | ارزیابی

کارشناس رسمی دادگستری تاور کرین کارشناس رسمی دادگستری تاور کرین کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی تاور کرین tower crane کارشناس رسمی دادگستری تاور کرین تاورکرین نوعی جرثقیل برجی است که اجسام سنگین را تا ارتفاع معینی بالا برده و سپس اقدام به جا به جایی آن در شعاع های گوناگون می کند. با توجه به قدرت …

کارشناس رسمی دادگستری تاور کرین | tower crane | ارزیابی ادامه »