کارشناس رسمی دادگستری | شهرسازی | عمران | معماری

کارشناس رسمی دادگستری شهرسازی   تشخيص وتطبيق كاربري اراضي شهري بامقررات ناظر بر آن بررسي واظهار نظر در خصوص طرح هاي جامع ، هادي وتفضيلي شهر رسيدگي به اختلافات فيمابين مشاوران ، كارفرمايان در امور تخصصي برنامه ريزي و مديريت شهري   شهرسازی چیست ؟ شهرسازی یعنی مطالعه طرح ریزی و توسعه شهرها بادرنظرگرفتن احتیاجات …

کارشناس رسمی دادگستری | شهرسازی | عمران | معماری ادامه »