کارشناس رسمی دادگستری تجدید ارزیابی

کارشناس رسمی دادگستری حسابداری

کارشناس رسمی دادگستری حسابداری | حسابرسی | ترازنامه مالی مهاجرت

کارشناس رسمی دادگستری حسابداری کارشناس رسمی دادگستری حسابداری  کارشناس رسمی دادگستری حسابداری   بررسي و تفسير اختلافات ناشي از مفاد قراردادهاي اقتصادي و بازرگاني داخلي و خارجي تجزيه و تحليل و تعيين هزينه ها و سود و ميزان بازدهي فعاليت هاي اقتصادي و بازرگاني در سطح کليه موسسات و بنگاهها حسابداري و حسابرسي امور خدماتي …

کارشناس رسمی دادگستری حسابداری | حسابرسی | ترازنامه مالی مهاجرت ادامه »

کارشناس رسمی دادگستری تجدید ارزیابی

کارشناس رسمی دادگستری | تجدید ارزیابی دارایی ها | ارزیابی املاک

کارشناس رسمی دادگستری تجدید ارزیابی کارشناس رسمی دادگستری تجدید ارزیابی کارشناس رسمی دادگستری تجدید ارزیابی قانون برنامه سوم توسعه ماده 62 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي به دولت اجازه داد كه : داراييهاي ثابت شركتهاي دولتي را كه صد درصد سهام آنها متعلق به دولت و يا متعلق به شركتهاي دولتي مذكور …

کارشناس رسمی دادگستری | تجدید ارزیابی دارایی ها | ارزیابی املاک ادامه »