کارشناس رسمی دادگستری تجدید ارزیابی دارایی ها

کارشناس رسمی دادگستری تجدید ارزیابی

کارشناس رسمی دادگستری | تجدید ارزیابی دارایی ها | ارزیابی املاک

کارشناس رسمی دادگستری تجدید ارزیابی کارشناس رسمی دادگستری تجدید ارزیابی قانون برنامه سوم توسعه ماده 62 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي به دولت اجازه داد كه : داراييهاي ثابت شركتهاي دولتي را كه صد درصد سهام آنها متعلق به دولت و يا متعلق به شركتهاي دولتي مذكور هستند، در دوران برنامه سوم …

کارشناس رسمی دادگستری | تجدید ارزیابی دارایی ها | ارزیابی املاک ادامه »

اصول و ضوابط ساختمان سازی

اصول و ضوابط ساختمان سازی | کارشناس رسمی دادگستری

اصول و ضوابط ساختمان سازی اصول و ضوابط ساختمان سازی اصول و ضوابط ساختمان سازی | کارشناس رسمی دادگستری محل استقرار ساختمان در زمين : محل استقرار ساختمان در شرايط متعارف بايد در قسمت شمالي زمين باشد ، در موارد استثنائي از جمله وجود درختان قطور و بزرگ و يا شرقي غربي بودن زمين و …

اصول و ضوابط ساختمان سازی | کارشناس رسمی دادگستری ادامه »