نمونه گزارش کارشناس رسمی دادگستری

نمونه گزارش کارشناس رسمی دادگستری   نمونه گزارش کارشناس رسمی دادگستری راه و ساختمان     مسئول محترم اجرای احکام شعبه ………… دادگاه حقوقی …….. سلام علیکم؛   با احترام، در اجرای قرار کارشناسی پرونده کلاسه ……. اجرایی ش …. به سود آقای …………ی و به زیان آقای …………….، با موضوع “ارزیابی کار انجام شده، …

نمونه گزارش کارشناس رسمی دادگستری ادامه »