وظایف کارشناسان در پرونده قضایی

کارشناس رسمی دادگستری | وظايف كارشناسان در پرونده هاي قضايي

   کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی   از آنجا كه پيشرفت علوم و به کارگيري ابزار مدرن در ارتکاب جرم از سوي مجرمان و سوء استفاده از تکنولوژي در روابط اجتماعي و انساني و نيز امکاناتي که علومي چون پزشکي ، فيزيک ، شيمي ، رايانه و … جهت سهولت در کشف …

کارشناس رسمی دادگستری | وظايف كارشناسان در پرونده هاي قضايي ادامه »