مرکز امور کارشناس رسمی دادگستری

کارشناس رسمی دادگستری | ارزیابی املاک

نحوه ارزیابی و کارشناسی ملک | کارشناس رسمی دادگستری راه و ساختمان

نحوه ارزیابی و کارشناسی ملک توسط کارشناس رسمی دادگستری نحوه ارزیابی و کارشناسی ملک توسط کارشناس رسمی دادگستری یکی از مواردی که کارشناسان بخش اعتباری با آن مواجه هستند ، موضوع ارزیابی و تعیین قیمت املاک اعم از ویلائی ، مسکونی ، تجاری ، صنعتی وغیره جهت اجرای طرحهای عمرانی و یا ترهین وثائق بوده …

نحوه ارزیابی و کارشناسی ملک | کارشناس رسمی دادگستری راه و ساختمان ادامه »

قانون کارآموزی کارشناسان رسمی دادگستری

قانون کارآموزی کارشناسان رسمی دادگستری قانون کارآموزی کارشناسان رسمی دادگستری در اجرای بند (ط) تبصره ماده 15 قانون کارشناسان دادگستری و ماده 55 آئین نامه اجرائی آن ضوابط و مقررات مربوط به نحوه کارآموزی کارشناسان رسمی دادگستری بشرح ذیل میگردد : ماده 1– متقاضیان کارشناسی رسمی دادگستری پس از طی مراحل پذیرش ( آزمون کتبی …

قانون کارآموزی کارشناسان رسمی دادگستری ادامه »