کارشناس رسمی دادگستری حق کسب و پیشه

کارشناس رسمی دادگستری سرقفلی | حق کسب و پیشه | اجرت المثل

کارشناس رسمی دادگستری سرقفلی حق سرقفلی و کسب و پیشه کارشناس رسمی دادگستری سرقفلی حق سرقفلی در قوانین سال 1356 و 1376 ایران ماهیتی متفاوت دارد برمبنای قانون موجر و مستاجر سال 1356 عقد اجاره اماکن تجاری به انقضای مدت خاتمه نیافته و موجر تنها در بعضی موارد حق تخلیه را دارد اما در قانون …

کارشناس رسمی دادگستری سرقفلی | حق کسب و پیشه | اجرت المثل ادامه »