ارزیابی دستگاههاي مترون

کارشناس رسمی دادگستری | پروانه داروخانه | داروسازی | ارزیابی تجیزات پزشکی

کارشناس رسمی دادگستری | پروانه داروخانه | داروسازی | ارزیابی تجیزات پزشکی

کارشناس رسمی دادگستری پروانه داروخانه و داروسازی     ارزیابی اقلام دارویی و پزشکی بررسي فني و اقتصادي طرح هاي مهندسي پزشکي و اعضاي مصنوعي دستگاههاي مترون و استريل کننده و بررسي اتاق تميز . (بيومتريال) مسائل مرتبط با مهندسي بافت و سلول درماني (بيومتريال ) بررسي پردازش هاي سيگنالهاي صوتي و تصويري بيولوژيکي و …

کارشناس رسمی دادگستری | پروانه داروخانه | داروسازی | ارزیابی تجیزات پزشکی ادامه »

کارشناس رسمی دادگستری تجهیزات پزشکی

کارشناس رسمی دادگستری تجهیزات پزشکی

کارشناس رسمی دادگستری تجهیزات پزشکی کارشناس رسمی دادگستری تجهیزات پزشکی   ارزيابي و قيمت گذاري تجهيزات و وسايل پزشکي ، آزمايشگاهي ، دندانپزشکي تطابق مواد مصرفي و تجهيزات پزشکي و آزمايشگاهي و دندانپزشکي با استانداردهاي مربوطه بررسي فني و اقتصادي طرح هاي مهندسي پزشکي و اعضاي مصنوعي بررسي مواد مورد مصرف در قطعات پزشکي (بيو …

کارشناس رسمی دادگستری تجهیزات پزشکی ادامه »