کارشناس رسمی دادگستری تهران

کارشناس رسمی دادگستری تهران

کارشناس رسمی دادگستری تهران
کارشناس رسمی دادگستری تهران

کارشناس رسمی دادگستری تهرانگروه 1ـ رشته مهندسی آب

الف: کارشناس رسمی دادگستری رشته معادن
ب: کارشناس رسمی دادگستری رشته مواد (شامل: فلزات-سرامیک-کامپوزیت)
پ: کارشناس رسمی دادگستری رشته مهندسی آب

گروه 2 ـ رشته ارزشیابی اموال منقول

الف: کارشناس رسمی دادگستری رشته آثار هنری و اشیاء نفیسه
ب: کارشناس رسمی دادگستری رشته اشیاء عتیقه و احجار کریمه و کتب خطی
پ: کارشناس رسمی دادگستری رشته ساعت و جواهرات
ت:کارشناس رسمی دادگستری  رشته فرش
ث: کارشناس رسمی دادگستری رشته لوازم خانگی و اداری

گروه 3 ـ رشته امور پزشکی دارویی و غذایی

الف: کارشناس رسمی دادگستری  رشته پزشکی
ب: کارشناس رسمی دادگستری رشته داروسازی و سم شناسی
پ: کارشناس رسمی دادگستری رشته مواد غذایی و مسمومیتهای ناشی از آن

گروه 4 ـ امور مالی

الف: کارشناس رسمی دادگستری رشته آمار
ب: کارشناس رسمی دادگستری رشته امور بازرگانی
پ: کارشناس رسمی دادگستری رشته بیمه
ت: کارشناس رسمی دادگستری رشته تعیین نفقه
ث: کارشناس رسمی دادگستری رشته حسابداری و حسابرسی

گروه 5 ـ امور وسایط نقلیه

الف: کارشناس رسمی دادگستری رشته امور حمل و نقل (ترابری)
ب: کارشناس رسمی دادگستری رشته امور وسایط نقلیه دریایی و غواصی
پ: کارشناس رسمی دادگستری رشته امور وسایط نقلیه ریلی
ت: کارشناس رسمی دادگستری رشته امور وسایط نقلیه موتوری‌زمینی
ث: کارشناس رسمی دادگستری رشته امور وسایط نقلیه هوایی

گروه 6 ـ راه و ساختمان و نقشه‌برداری

الف: کارشناس رسمی دادگستری رشته ابنیه و آثار باستانی
ب: کارشناس رسمی دادگستری رشته امور ثبتی
پ: کارشناس رسمی دادگستری رشته برنامه‌ ریزی شهری
ت: کارشناس رسمی دادگستری رشته راه و ساختمان
ث: کارشناس رسمی دادگستری رشته معماری داخلی و تزئینات
ج: کارشناس رسمی دادگستری رشته مهندسی ترافیک
چ: کارشناس رسمی دادگستری رشته مهندسی محیط زیست
ح: کارشناس رسمی دادگستری رشته نقشه برداری و اطلاعات مکانی

گروه 7 ـ رشته صنعت و فن

الف: کارشناس رسمی دادگستری رشته الکتروشیمی و پتروشیمی و فرآورده‌های شیمیایی
ب: کارشناس رسمی دادگستری رشته امور انرژی هسته‌ای
پ: کارشناس رسمی دادگستری رشته برق، الکترونیک و مخابرات
ت: کارشناس رسمی دادگستری رشته برق، ماشین و تأسیسات کارخانجات
ث: کارشناس رسمی دادگستری رشته تأسیسات ساختمان
ج: کارشناس رسمی دادگستری رشته کامپیوتر(رایانه) و فناوری اطلاعات (ICT,IT)
چ: کارشناس رسمی دادگستری رشته صنایع گاز و گازرسانی
ح: کارشناس رسمی دادگستری رشته صنایع نفت
خ: کارشناس رسمی دادگستری رشته مهندسی پزشکی ـ لوازم و تجهیزات پزشکی
د: کارشناس رسمی دادگستری رشته مهندسی هوافضا
ذ: کارشناس رسمی دادگستری رشته نساجی و رنگرزی

گروه 8 ـ رشته فنون هنری

الف: کارشناس رسمی دادگستری رشته امور ورزشی
ب: کارشناس رسمی دادگستری رشته تألیفات
پ: کارشناس رسمی دادگستری رشته تئاتر و سینما و هنرهای نمایشی
ت: کارشناس رسمی دادگستری رشته تشخیص اصالت خط، امضاء و اثر انگشت
ث: کارشناس رسمی دادگستری رشته تمبر
ج: کارشناس رسمی دادگستری رشته چاپ و چاپخانه
چ: کارشناس رسمی دادگستری رشته شعر و سرود
ح: کارشناس رسمی دادگستری رشته صنایع دستی
خ: کارشناس رسمی دادگستری رشته طراحی و گرافیک
د: کارشناس رسمی دادگستری رشته فیلم و عکاسی
ذ: کارشناس رسمی دادگستری رشته موسیقی

گروه 9 ـ رشته کشاورزی و منابع طبیعی

الف: کارشناس رسمی دادگستری رشته آبزیان و شیلات
ب: کارشناس رسمی دادگستری رشته دامپروری و دامپزشکی
پ: کارشناس رسمی دادگستری رشته صنایع چوب
ت: کارشناس رسمی دادگستری رشته کشاورزی و منابع طبیعی
ث: کارشناس رسمی دادگستری رشته گیاه پزشکی
ج: کارشناس رسمی دادگستری رشته محصولات دامی (پوست و چرم ـ سالامبور و روده)
چ: کارشناس رسمی دادگستری رشته محیط زیست طبیعی

گروه 10 ـ رشته خدمات اداری و عمومی

الف: کارشناس رسمی دادگستری رشته امور آموزشی
ب: کارشناس رسمی دادگستری رشته امور اداری و استخدامی
پ: کارشناس رسمی دادگستری رشته امور خبرنگاری‌و‌روزنامه‌نگاری
ت: کارشناس رسمی دادگستری رشته امور گمرکی
ث: کارشناس رسمی دادگستری رشته ایرانگردی و جهانگردی
ج: رشته ثبت شرکتها، علائم تجاری و اختراعات
چ: کارشناس رسمی دادگستری رشته زبانهای خارجی
ح: کارشناس رسمی دادگستری رشته کتاب و کتابداری

گروه 11 ـ رشته ایمنی و حوادث

الف: کارشناس رسمی دادگستری رشته امور آتش‌سوزی وآتش‌نشانی
ب: کارشناس رسمی دادگستری رشته امور اسلحه و مهمات
پ: کارشناس رسمی دادگستری رشته امنیت عمومی
ت: کارشناس رسمی دادگستری رشته حوادث ناشی از کار
ث: کارشناس رسمی دادگستری رشته مواد محترقه منفجره