کارشناس رسمی دادگستری املاک * ارزیابی املاک * راه و ساختمان * ارزیابی ماشین آلات * آتشنشاني * ارزیابی خودرو * نقشه برداری * تامین دلیل * اجاره بها * اجرت المثل * مهاجرت * كارخانه * سهام * اموال * مهاجرت * فارسی و انگلیسی * سفارتکارشناس رسمی دادگستری املاک

آرشیو برچسب : کارشناس رسمی دادگستری ساعت و جواهرات

 کارشناس رسمی دادگستری  جبارزاده – کاظمی ۶۴۲۴ ۸۸۱ ۰۹۱۲ ۰۰۹۶ ۱۷۱ ۰۹۱۲ ۶۲ ۳۲ ۵۴ ۴۴ ۰۲۱ ۳۸ ۶۶ ۰۲ ۴۴ ۰۲۱ ۸۹ ۶۶ ۰۲ ۴۴ ۰۲۱ r.jabbarzadeh@gmail.com با توجه به محدود بودن حوزه فعالیت کارشناس رسمی دادگستری به رشته کارشناسی و صلاحیتهای مندرج در دفترچه هر کارشناس و نظر به اینکه در برخی از […]

ارزیابی و تعیین قیمت کارشناس رسمی دادگستری  ارزیابی و تعیین قیمت کارشناس رسمی دادگستری  ارزیابی و تعیین قیمت کارشناس رسمی دادگستری   ارزيابي اراضي غيرمزروعي کارشناس رسمی دادگستری ارزيابي واحدها و ساختمانهاي مسكوني کارشناس رسمی دادگستری ارزيابي املاك مسكوني کارشناس رسمی دادگستری ارزيابي املاك کارشناس رسمی دادگستری ارزيابي و اجاره بهاء و اجرت المثل کارشناس […]

نمونه گزارش کارشناس رسمی دادگستری نمونه گزارش کارشناس رسمی دادگستری   نمونه گزارش کارشناس رسمی دادگستری راه و ساختمان     مسئول محترم اجرای احکام شعبه ………… دادگاه حقوقی …….. سلام علیکم؛   با احترام، در اجرای قرار کارشناسی پرونده کلاسه ……. اجرایی ش …. به سود آقای …………ی و به زیان آقای …………….، با […]

جستجوی کارشناس رسمی دادگستری جستجوی کارشناس رسمی دادگستری جستجوی کارشناس رسمی دادگستری كيانوش ّآئيني      شماره پروانه: ۳۲۹۸          رشته کارشناسی: مامايي استان: مازندران     شهر: سوادكوه       تلفن موسسه: ۰۱۱۴۲۴۵۲۵۸۱          تلفن همراه: ۰۹۱۱۳۲۳۱۳۵۰ آدرس موسسه: سواد كوه زيرآب-خ آزادي-كوي وليعصر صلاحيت: رتبه ۱ – شركت در كميسيون تخصصي قصورات مامائي و ضايعات جنسي. […]

تعرفه دستمزد کارشناس رسمی دادگستری تعرفه دستمزد کارشناس رسمی دادگستری   ماده۱۱ـ دستمزد ارزیابی‌ها برای کلیه رشته‌ها در هر مورد ارجاعی بشرح ذیل تعیین می‌گردد. تا پنجاه میلیون ریال……………………………………………………………..…………………..….….. مقطوعاً ۱.۵۰۰.۰۰۰ ریال. از پنجاه میلیون و یک ریال تا یکصد و پنجاه میلیون ریال نسبت به مازاد…………………………… ۵/۰ درصد. از یـکصد و پنـجاه میلیون و […]

کارشناس رسمی دادگستری ، ارزیابی املاک ، راه و ساختمان ، ارزیابی ماشین آلات ، تاور کرین ، آتش نشاني ، ارزیابی خودرو ، ارزیابی سهام تماس با ما