کارشناس رسمی دادگستری املاک * ارزیابی املاک * راه و ساختمان * ارزیابی ماشین آلات * آتشنشاني * ارزیابی خودرو * نقشه برداری * تامین دلیل * اجاره بها * اجرت المثل * مهاجرت * كارخانه * سهام * اموال * مهاجرت * فارسی و انگلیسی * سفارتکارشناس رسمی دادگستری املاک

آرشیو برچسب : تطبیق موارد اجرایی با قراردادها و حل اختلاف

برآورد هزینه های ساختمانی تعیین هزینه های اجرایی ساختمانها و املاک جهت موارد ذکر شده در بند قبل محاسبه سهم آورده طرفین در قراردادها  مشارکت در ساخت و قراردادهای عمرانی رسیدگی به اختلافات کارفرمایان و پیمانکاران در خصوص هزینه های اجرا برآورد هزینه های ساختمانی

ارزیابی اراضی و ساختمان ها و تعیین قیمت املاک تعیین قیمت و کارشناسی زمین ، ساختمان ، آپارتمان ، اراضی ، ابنیه ناتمام – کلیه کاربریها ارزیابی و ارائه گزارش کارشناسی در خصوص املاک دارای کاربری ترکیبی مانند کارخانجات ارزیابی املاک و تعیین ارزش با ترجمه به زبان انگلیسی جهت ارائه به سفارتخانه ها و […]

کارشناس رسمی دادگستری ، ارزیابی املاک ، راه و ساختمان ، ارزیابی ماشین آلات ، تاور کرین ، آتش نشاني ، ارزیابی خودرو ، ارزیابی سهام تماس با ما