کارشناس رسمی دادگستری املاک * ارزیابی املاک * راه و ساختمان * ارزیابی ماشین آلات * آتشنشاني * ارزیابی خودرو * نقشه برداری * تامین دلیل * اجاره بها * اجرت المثل * مهاجرت * كارخانه * سهام * اموال * مهاجرت * فارسی و انگلیسی * سفارتکارشناس رسمی دادگستری املاک

آرشیو برچسب : تطبیق موارد اجرایی با قراردادها و حل اختلاف

اجرت المثل کارهای ساختمانی رسیدگی به مقادیر کار و صورت وضعیت ساختمان  و محاسبه مقادیر اجرایی به لحاظ حجم محاسبه مصالح مورد نیاز به لحاظ حجمی و ریالی ارائه گزارش تطبیقی زمان بندی درصد پیشرفت اجرای بنا بر اساس رشد فیزیکی و ریالی تعیین دستمزد ها و هزینه های اجرایی عوامل دخیل در ساخت بررسی […]

متره و برآورد ساختمان و تعیین میزان پیشرفت کار رسیدگی به مقادیر کار و صورت وضعیت ساختمان  و محاسبه مقادیر اجرایی به لحاظ حجم محاسبه مصالح مورد نیاز به لحاظ حجمی و ریالی ارائه گزارش تطبیقی زمان بندی درصد پیشرفت اجرای بنا بر اساس رشد فیزیکی و ریالی تعیین دستمزد ها و هزینه های اجرایی […]

تشخیص اختلافات فی ما بین پیمانکاران و کارفرمایان و مشاوران رسیدگی به قراردادهای مابین پیمانکاران ، کارفرمایان و مشاوران ارائه مشاوره حقوقی و فنی و تهیه قرارداد های مهم عمرانی ، تجاری و ارجاعی و … برآورد مطالبات پیمانکار و محاسبه و اعلام ارزش روز مطالبات در زمان تادیه كارشناسی و تعیین میزان خسارت وارده […]

تعیین علت خسارت و میزان خسارت و تعمیرات در امور ساختمانی تامین دلیل و بررسی علل ورود آسیب به ساختمانها  جهت تشخیص مقصر تعیین میزان خسارت وارده جهت تامین هزینه از سوی مسبب تعیین علت و میزان ورود خسارت در پروژه های تعمیراتی ناموفق تعیین علت خسارت و میزان خسارت و تعمیرات در امور ساختمانی

تشخیص حسن انجام کارهای ساختمانی به لحاظ فنی و اجرایی بررسی صحت عملیات عمرانی اجرا شده در پروژه های ساختمانی تطبیق موارد اجرایی با قراردادها و حل اختلاف تطبیق فنی مستندات اجرایی با پروژه کنترل کیفیت مصالح، بازرسی جوش، تطبیق مستندات نتایج آزمایشگاهی اجرا تطبیق نقشه‌های ساختمانی با وضعیت محل و بنا تعیین قدمت املاک […]

کارشناس رسمی دادگستری ، ارزیابی املاک ، راه و ساختمان ، ارزیابی ماشین آلات ، تاور کرین ، آتش نشاني ، ارزیابی خودرو ، ارزیابی سهام تماس با ما