کارشناس رسمی دادگستری املاک * ارزیابی املاک * راه و ساختمان * ارزیابی ماشین آلات * آتشنشاني * ارزیابی خودرو * نقشه برداری * تامین دلیل * اجاره بها * اجرت المثل * مهاجرت * كارخانه * سهام * اموال * مهاجرت * فارسی و انگلیسی * سفارتتعیین و تعدیل اجاره بها و تعیین اجرت المثل |کارشناس رسمی دادگستری

تعیین و تعدیل اجاره بها و تعیین اجرت المثلراه و ساختمان و نقشه برداری

  • تعیین اجرت‌المثل و یا اجور گذشته و هزینه معادل بهره برداری از املاک
  • محاسبه میزان اجاره بها روز کلیه کاربریها  و تعدیل اجاره بها سرقفلی

تعیین و تعدیل اجاره بها و تعیین اجرت المثل اجاره بها

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
کارشناس رسمی دادگستری ، ارزیابی املاک ، راه و ساختمان ، ارزیابی ماشین آلات ، تاور کرین ، آتش نشاني ، ارزیابی خودرو ، ارزیابی سهام Call Now Buttonتماس با ما