کارشناس رسمی دادگستری املاک * ارزیابی املاک * راه و ساختمان * ارزیابی ماشین آلات * آتشنشاني * ارزیابی خودرو * نقشه برداری * تامین دلیل * اجاره بها * اجرت المثل * مهاجرت * كارخانه * سهام * اموال * مهاجرت * فارسی و انگلیسی * سفارتتعیین علت خسارت و میزان خسارت و تعمیرات در امور ساختمانی | کارشناس رسمی

تعیین علت خسارت و میزان خسارت و تعمیرات در امور ساختمانیراه و ساختمان و نقشه برداری

  • تامین دلیل و بررسی علل ورود آسیب به ساختمانها  جهت تشخیص مقصر
  • تعیین میزان خسارت وارده جهت تامین هزینه از سوی مسبب
  • تعیین علت و میزان ورود خسارت در پروژه های تعمیراتی ناموفق

تعیین علت خسارت و میزان خسارت و تعمیرات در امور ساختمانی

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
کارشناس رسمی دادگستری ، ارزیابی املاک ، راه و ساختمان ، ارزیابی ماشین آلات ، تاور کرین ، آتش نشاني ، ارزیابی خودرو ، ارزیابی سهام Call Now Buttonتماس با ما