کارشناس رسمی دادگستری املاک * ارزیابی املاک * راه و ساختمان * ارزیابی ماشین آلات * آتشنشاني * ارزیابی خودرو * نقشه برداری * تامین دلیل * اجاره بها * اجرت المثل * مهاجرت * كارخانه * سهام * اموال * مهاجرت * فارسی و انگلیسی * سفارتتشخیص حسن انجام کارهای ساختمانی به لحاظ فنی و اجرایی | کارشناس رسمی

تشخیص حسن انجام کارهای ساختمانی به لحاظ فنی و اجراییراه و ساختمان و نقشه برداری

  • بررسی صحت عملیات عمرانی اجرا شده در پروژه های ساختمانی
  • تطبیق موارد اجرایی با قراردادها و حل اختلاف
  • تطبیق فنی مستندات اجرایی با پروژه
  • کنترل کیفیت مصالح، بازرسی جوش، تطبیق مستندات نتایج آزمایشگاهی اجرا
  • تطبیق نقشه‌های ساختمانی با وضعیت محل و بنا
  • تعیین قدمت املاک

تشخیص حسن انجام کارهای ساختمانی به لحاظ فنی و اجرایی

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
کارشناس رسمی دادگستری ، ارزیابی املاک ، راه و ساختمان ، ارزیابی ماشین آلات ، تاور کرین ، آتش نشاني ، ارزیابی خودرو ، ارزیابی سهام Call Now Buttonتماس با ما