کارشناس رسمی دادگستری املاک * ارزیابی املاک * راه و ساختمان * ارزیابی ماشین آلات * آتشنشاني * ارزیابی خودرو * نقشه برداری * تامین دلیل * اجاره بها * اجرت المثل * مهاجرت * كارخانه * سهام * اموال * مهاجرت * فارسی و انگلیسی * سفارتتشخیص اراضی موات و دایر و بایر | کارشناس رسمی دادگستری | عمران

تشخیص اراضی موات و دایر و بایر از نظر ساختمانی و امور ثبتی املاکراه و ساختمان و نقشه برداری

  • نقشه برداری ، تشخیص و تعیین حدود و موقعیت ثبتی املاک و مستغلات
  • ارائه نقشه  UTM  و تعیین مختصات جهانی
  • تهیه نقشه جانمایی املاک جهت ادارات ثبت اسناد واملاک  و در اجرای قانون جدید املاک فاقد سند
  • تطبیق مساحت ، حدود و تشخیص اختلافات و  تعارضات اسناد مالکیت، اضافه مساحت
  • تفکیک و تقسیم و افراز و مساحی املاک مشاع  و ساختمانها
  • اعلام نظر در خصوص مواد ۱۴۰ و ۱۴۷ و ۱۴۸ ثبت
  • بررسی تطبیقی قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی وآئین نامه
  • تفسیر عکسهای هوایی در اراضی و پیاده کردن پلاک ثبتی بر روی زمین و نقشه
  • تهیه نقشه برای املاک فاقد طول و ابعاد جهت ارائه به دفاتر شهرداریها و ادارات ثبت اسناد و املاک
  • نقشه‌برداری و پیاده کردن محدوده املاک بر روی نقشه‌هوائی

تشخیص اراضی موات و دایر و بایر از نظر ساختمانی و امور ثبتی املاک

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
کارشناس رسمی دادگستری ، ارزیابی املاک ، راه و ساختمان ، ارزیابی ماشین آلات ، تاور کرین ، آتش نشاني ، ارزیابی خودرو ، ارزیابی سهام Call Now Buttonتماس با ما