کارشناس رسمی دادگستری املاک * ارزیابی املاک * راه و ساختمان * ارزیابی ماشین آلات * آتشنشاني * ارزیابی خودرو * نقشه برداری * تامین دلیل * اجاره بها * اجرت المثل * مهاجرت * كارخانه * سهام * اموال * مهاجرت * فارسی و انگلیسی * سفارتبرآورد هزینه های ساختمانی | کارشناس رسمی دادگستری | عمران | تهران

برآورد هزینه های ساختمانی



راه و ساختمان و نقشه برداری

  • تعیین هزینه های اجرایی ساختمانها و املاک جهت موارد ذکر شده در بند قبل
  • محاسبه سهم آورده طرفین در قراردادها  مشارکت در ساخت و قراردادهای عمرانی
  • رسیدگی به اختلافات کارفرمایان و پیمانکاران در خصوص هزینه های اجرا

برآورد هزینه های ساختمانی

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
کارشناس رسمی دادگستری ، ارزیابی املاک ، راه و ساختمان ، ارزیابی ماشین آلات ، تاور کرین ، آتش نشاني ، ارزیابی خودرو ، ارزیابی سهام Call Now Buttonتماس با ما